Siste nytt fra ORKidé

- Fordeler av en større region

På oppdrag fra ORKidé – Nordmøre Regionråd har Nordlandsforskning vurdert Nordmøres innflytelse i ulike regionalternativer. – Rapporten viser tydelig at Nordmørskommunene vil ha fordeler av å bli del av en større region der Trøndelag også er med, mener regionrådsleder Ola Rognskog. Det beste for Nordmøre er ifølge forskerne at den nye regionen inkluderer hele Møre og Romsdal og Trøndelag. Les mer

Regionutredningen legges fram 28. oktober

Utredningen om framtidig regiontilhørighet for Nordmøre vil bli lagt fram på ORKidé sitt møte på Tingvoll 28. oktober. Det er laget en egen samleside hvor delrapporter legges ut etter hvert som de er klare. Les mer

Strateginotat – framtidig samferdsel på Nordmøre

Som et ledd i regionutredningen har ORKidé – Nordmøre Regionråd bestilt et strateginotat om framtidig samferdsel på Nordmøre. Notatet er en av flere eksterne og uavhengige ekspertvurderinger i arbeidet med regionreformen. Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre