Siste nytt fra ORKidé

Ledig stilling som Daglig leder ORKidé - Nordmøre regionråd

ORKidé – Nordmøre regionråd er et formalisert samarbeid mellom de 10 kommunene på Nordmøre, som skal samordne politiske initiativ, planlegging og utviklingsprosjekt i regionen. Prioriterte områder er helseinnovasjon, utdanning, samferdsel og næringsutvikling. Les mer

- Fordeler av en større region

På oppdrag fra ORKidé – Nordmøre Regionråd har Nordlandsforskning vurdert Nordmøres innflytelse i ulike regionalternativer. – Rapporten viser tydelig at Nordmørskommunene vil ha fordeler av å bli del av en større region der Trøndelag også er med, mener regionrådsleder Ola Rognskog. Det beste for Nordmøre er ifølge forskerne at den nye regionen inkluderer hele Møre og Romsdal og Trøndelag. Les mer

Regionutredningen legges fram 28. oktober

Utredningen om framtidig regiontilhørighet for Nordmøre vil bli lagt fram på ORKidé sitt møte på Tingvoll 28. oktober. Det er laget en egen samleside hvor delrapporter legges ut etter hvert som de er klare. Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Orkidé - Nordmøre regionråd