Siste nytt fra ORKidé

Forprosjektrapport Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling

Rapporten til forprosjektet Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling er nå tilgjengelig i sin helhet. Les mer

Pressemelding: Grønt lys for Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling!

Nordmøre Regionråd – ORKide godkjente forprosjektrapport, og ønsker nå å gå inn i hovedprosjekt, samtidig som man ønsker å utrede flere regionale prosjekter. Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling kan gi 4-500 arbeidsplasser. Les mer

Tre scenarioer for Nordmøre i 2035 viser store vekstmuligheter for regionen.

Nordmøre kan bli et forsknings- og innovasjonslaboratorium for maritime og marine næringer, en ledende økoregion og fyrtårn for bærekraftig utvikling, eller en vekstregion for helseteknologi og en fremtidens måter å løse helseoppgavene på. Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre