Siste nytt fra ORKidé - Nordmøre regionråd

Folkemøte RSHS

I samarbeid med ortopedisk miljø Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer ORKide - Nordmøre Regionråd til folkemøte med informasjon om Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling mandag 13. februar. Les mer

Roland Mauseth blir prosjektleder for Campus Kristiansund

Roland Mauseth er engasjert av Møre og Romsdal fylkeskommune som prosjektleder for Campus Kristiansund. Mauseth er i dag ansatt i en prosjektstilling i KNN, utleid 100% til ORKidé – Nordmøre Regionråd som prosessleder for kommunereformen på Nordmøre. Les mer

Daglig leder for ORKidé - Nordmøre regionråd ansatt

Ellen Engdahl er ansatt som daglig leder for ORKide – Nordmøre regionråd. Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Orkidé - Nordmøre regionråd