Siste nytt fra ORKidé

Strateginotat – framtidig samferdsel på Nordmøre

Som et ledd i regionutredningen har ORKidé – Nordmøre Regionråd bestilt et strateginotat om framtidig samferdsel på Nordmøre. Notatet er en av flere eksterne og uavhengige ekspertvurderinger i arbeidet med regionreformen. Les mer

KRONIKK: Derfor utreder ORKidé framtidig regionstruktur

Hvis regionreformen skal behandles på en ordentlig måte, må vi våge å diskutere alle aktuelle alternativer, uten å trekke konklusjonen i forkant. Derfor lager ORKidé – Nordmøre Regionråd en egen utredning som skal være ferdig i løpet av oktober. Les mer

Hemit-konferansen 22. september

Hemit-konferansen har i løpet av de siste årene etablert seg som en viktig samhandlingsarena innen IKT og helse i vår region. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Helse Midt-Norge IT (Hemit) og Helse Midt-Norge RHF. Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre