Siste nytt fra ORKidé - Nordmøre regionråd

Viktige saker for Nordmøre i møte med Mørebenken

Regionrådet inviterte den nye Mørebenken til frokostmøte i Oslo for å orientere om sentrale saker for vekst og utvikling på Nordmøre på kort og lengre sikt. Samtidig ønsker regionrådet å styrke dialogen med Mørebenken for et aktivt, helhetlig og langsiktig samarbeid for å bygge opp under Nordmøre sine vekstmuligheter i et verdiskapende fylke. Vi løfter Nordmøre - sammen! Les mer

Dialog med Mørebenken om viktige saker for Nordmøre

Tema for møtet var «samfunnsutvikling på Nordmøre» med fokus på hvordan vi sammen kan realisere samfunnsnyttige samferdselsprosjekter og arbeide for et mer mangfoldig arbeidsliv på Nordmøre. Fra Mørebenken deltok Pål Farstad (V), Fredric Holen Bjørdal (AP), Else-May Botten (AP) og Helge Orten (H). Les mer

Prosjektorganisasjonen tar form

Regionalt Senter for Helseinnovasjon og Samhandling har nå åpnet dørene i tredje etasje ved det gamle postbygget på Kongens plass 5, og 2 av 3 ansatte er allerede i gang med arbeidet. Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Orkidé - Nordmøre regionråd