Nyhetssaker

ORKidéprisen 2018

Musikkspillet Lady Arbuthnott er et kulturelt fyrtårn på Nordmøre. Det viser at store opplevelser kan skapes i samarbeid mellom profesjonelle utøvere og lokale amatører og imponerende dugnadsinnsats. Musikkspillet skaper felles stolthet og er en kulturtradisjon som binder regionen sammen. Les mer

Viktige saker for Nordmøre i møte med Mørebenken

Regionrådet inviterte den nye Mørebenken til frokostmøte i Oslo for å orientere om sentrale saker for vekst og utvikling på Nordmøre på kort og lengre sikt. Samtidig ønsker regionrådet å styrke dialogen med Mørebenken for et aktivt, helhetlig og langsiktig samarbeid for å bygge opp under Nordmøre sine vekstmuligheter i et verdiskapende fylke. Vi løfter Nordmøre - sammen! Les mer

Dialog med Mørebenken om viktige saker for Nordmøre

Tema for møtet var «samfunnsutvikling på Nordmøre» med fokus på hvordan vi sammen kan realisere samfunnsnyttige samferdselsprosjekter og arbeide for et mer mangfoldig arbeidsliv på Nordmøre. Fra Mørebenken deltok Pål Farstad (V), Fredric Holen Bjørdal (AP), Else-May Botten (AP) og Helge Orten (H). Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Orkidé - Nordmøre regionråd