Siste nytt fra ORKidé

Varsel om offentlig ettersyn/høring Sjøområdeplan for Nordmøre

Nordmøre Regionråd/ORKide har oversendt forslag til sjøområdeplan for Nordmøre med anbefaling om at deltagende kommuner behandler forslaget etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. «Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre» legges nå ut til offentlig ettersyn. Les mer

Ledig stilling som Daglig leder ORKidé - Nordmøre regionråd

ORKidé – Nordmøre regionråd er et formalisert samarbeid mellom de 10 kommunene på Nordmøre, som skal samordne politiske initiativ, planlegging og utviklingsprosjekt i regionen. Prioriterte områder er helseinnovasjon, utdanning, samferdsel og næringsutvikling. Les mer

- Fordeler av en større region

På oppdrag fra ORKidé – Nordmøre Regionråd har Nordlandsforskning vurdert Nordmøres innflytelse i ulike regionalternativer. – Rapporten viser tydelig at Nordmørskommunene vil ha fordeler av å bli del av en større region der Trøndelag også er med, mener regionrådsleder Ola Rognskog. Det beste for Nordmøre er ifølge forskerne at den nye regionen inkluderer hele Møre og Romsdal og Trøndelag. Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Orkidé - Nordmøre regionråd