Nyhetssaker

Kjell Neergaard ny leder i Orkide - Nordmøre Regionråd

Kjell Neergaard takket Roger Osen for stort engasjement for Nordmøre de siste årene og ser frem til å videreføre innsatsen med å utvikle og styrke regionrådets arbeid og samarbeid mellom kommunene fremover. Les mer

Workshop for Nordmøre

Regionrådet samlet seg til workshop 14. september 2018 for å diskutere veien videre for et sterkere Nordmøre. Les mer

Nordmøre slår ring om Gjemnes

Gjemnes kommune er satt under et enormt tidspress, og demokratiske prinsipper er satt til side i saken om grensejustering for Angvik krets, uttaler Orkidè - Nordmøre Regionråd i en pressemelding fra regionrådsmøtet i Surnadal 26. mai 2018. Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Orkidé - Nordmøre regionråd