Nyhetssaker

Uttalelse til NTP fra Nordmøre

Ordførerne på Nordmøre har oversendt uttalelse til fylkeskommunen med sine prioritering tema og prosjekter for neste NTP. Øverst prioriteres mer midler til fylkeskommunene for å oppgradere fylkesveinettet, deretter prioriteres strekningen Kristiansund sentrum til Hjelset, deretter kommer ferdigstillelsen av rv70 fra Meisingset til Ålvundfossen med tillegg av Elverhøy bru. Les mer

Merete Maurset (28) ansatt som prosjektleder Plansamarbeid på Nordmøre

Regionrådet på Nordmøre starter nå et 3-årig prosjekt for å utvikle regionens samfunnsplanlegging. Les mer

Vi søker en PROSJEKTLEDER for nytt plansamarbeid på Nordmøre!

Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Orkidé - Nordmøre regionråd