Siste nytt fra ORKidé

Fremtidig regiontilhørighet for Nordmøre

ORKidé – Nordmøre Regionråd vedtok i juni å utrede framtidig regiontilhørighet for Nordmøre. Dette skjer i forbindelse med den pågående regionreformen i Norge. Arbeidet skal være ferdig i løpet av høsten 2016. Les mer

Forprosjektrapport Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling

Rapporten til forprosjektet Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling er nå tilgjengelig i sin helhet. Les mer

Pressemelding: Grønt lys for Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling!

Nordmøre Regionråd – ORKide godkjente forprosjektrapport, og ønsker nå å gå inn i hovedprosjekt, samtidig som man ønsker å utrede flere regionale prosjekter. Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling kan gi 4-500 arbeidsplasser. Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre