Siste nytt fra ORKidé - Nordmøre regionråd

Dialog med Mørebenken om viktige saker for Nordmøre

Tema for møtet var «samfunnsutvikling på Nordmøre» med fokus på hvordan vi sammen kan realisere samfunnsnyttige samferdselsprosjekter og arbeide for et mer mangfoldig arbeidsliv på Nordmøre. Fra Mørebenken deltok Pål Farstad (V), Fredric Holen Bjørdal (AP), Else-May Botten (AP) og Helge Orten (H). Les mer

Prosjektorganisasjonen tar form

Regionalt Senter for Helseinnovasjon og Samhandling har nå åpnet dørene i tredje etasje ved det gamle postbygget på Kongens plass 5, og 2 av 3 ansatte er allerede i gang med arbeidet. Les mer

Folkemøte RSHS

I samarbeid med ortopedisk miljø Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer ORKide - Nordmøre Regionråd til folkemøte med informasjon om Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling mandag 13. februar. Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Orkidé - Nordmøre regionråd