Nyhetssaker

Nordmøre slår ring om Gjemnes

Gjemnes kommune er satt under et enormt tidspress, og demokratiske prinsipper er satt til side i saken om grensejustering for Angvik krets, uttaler Orkidè - Nordmøre Regionråd i en pressemelding fra regionrådsmøtet i Surnadal 26. mai 2018. Les mer

Regionrådsmøte i Surnadal

Regionrådsmøtet i Surnadal samlet deltagere fra alle medlemskommunene. I tillegg til det faglige programmet inviterte Surnadal kommune til en minnerik Kleivakveld. Les mer

Samferdselssamarbeid mellom Nordmøre og Orkdalsregionen

I 2017 ble det vedtatt et nytt samarbeid mellom Orkdalsregionen og Nordmøre. De to regionrådene, ORKidé - Nordmøre Regionråd og regionrådet i Orkdalsregionen har satt ned et et utvalg som skal se på mulighetene som ligger i å bedre samferdselen mellom disse to regionene. Les mer

Deltakerkommuner i ORKidé

Orkidé - Nordmøre regionråd