Koordinatorskolen 2017

Presentasjon

Påmelding og program:

Årets forelesere og innhold for dagen kan du lese mer om i programmet.

  • Frist for påmelding er 1.november 2017.

 

Koordinerende enhet sitt nettverk for IP og ACOS IP inviterer til Koordinatorskolen 2017

Nettverket består av ledere for koordinerende enhet i de 11 kommunene som var med i anskaffelsen av dataverktøyet ACOS IP. Disse er: Aure, Averøy, Eide, Kristiansund, Fræna, Gjemnes, Nesset, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.


Mål og målgrupper
Målet med Koordinatorskolen er å oppnå best mulig tjenester rundt personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og størst mulig nytte av ACOS IP i kommunene.

Målgruppen for Koordinatorskolen er koordinatorer og medlemmer i koordinerende enheter i våre kommuner. Vi har hovedfokus på hvordan vi som fagpersoner kan bli bedre i arbeidet med individuell plan. Koordinatorskolen skal være en verktøykasse i arbeidet med individuell plan.


Innhold i år
Innholdet i årets Koordinatorskole baserer seg på evalueringen av Koordinatorskolen 2016. Temaene som berøres er hva loven krever av koordinator og ansvarsgruppa og hvordan vi kan jobbe med målsetting i individuell plan. Det blir også en gjennomgang på hvordan en skal komme i gang med planarbeidet i dataverktøyet ACOS IP.

Jon Storaas er årets store trekkplaster. Storaas representerer brukersiden, er tidligere rusmisbruker og er i dag daglig leder i RIO-Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Storaas mener at den største utfordringen i rusfeltet er en klossete, lite pasientvennlig organisering der fagfolk er bundet på hender og føtter. En slags misforstått lojalitet til et system der man blir målt på en begrenset økonomi og der samhandling ikke lønner seg. Storaas blir også kalt IP-Jon og mener at Individuell plan må få større plass og at fagfolkene får beslutningsansvar med seg inn i ansvarsgruppene. Storaas peker på viktige utfordringer som har overføringsverdi i alt arbeid med individuell plan. Han gir oss garantert tanker vi kan ta med oss tilbake i kommunene og reflektere over. Gled dere!

Koordinatorskolen 2017 er gratis for alle deltakere, og finansieres med midler som er igjen etter anskaffelsen av ACOS IP.

Koordinatorskolen arrangeres i Caroline konferansesenter i Kristiansund fredag 10. november 2017.

Det er rom for 150 deltakere, og det er første mann til mølla som gjelder på påmeldingen.

 

Velkommen!

Kontaktpersoner i kommunene:

AURE

Atle Hammer atle.hammer@aure.kommune.no

AVERØY

Marte Rødal Vassli marte.rodal.vassli@averoy.kommune.no

EIDE

Leif Arild Lervik LeifArild.Lervik@eide.kommune.no / 71299144

KRISTIANSUND

Dagfinn Sylthe Dagfinn.Sylthe@kristiansund.kommune.no / 71574559

FRÆNA

Karin S Iversen karin.iversen@frana.kommune.no / 71268179

GJEMNES

Ragnhild Kleive ragnhild.kleive@gjemnes.kommune.no / 95748857

NESSET

Kristin Stubø kristin.stubo@nesset.kommune.no / 92205965

SMØLA

Bente Width Berg bente.width.berg@nav.no

SUNNDAL

Peggy Ranheim peggy.ranheim@sunndal.kommune.no / 41263977

SURNADAL

Elizabeth Miciano elizabeth.miciano@surnadal.kommune.no / 71658203

TINGVOLL

Siri Holmeide Vangen siri.holmeide.vangen@tingvoll.kommune.no / 48104266

 

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd