Inngående post

 DATO  AVSENDER  TEMA
 2019    
     
 04.03.2019  Helse Midt-Norge RHF Forespørsel om medvirkning rehabilitering
     
 2018     
 14.12.2018  Rindal kommune  Utmelding Rindal kommune
     
 2017    
 15.11.2017  Kristiansund kommune   Kr
 16.03.2017  Aure kommune  Uttale - strategidokument 2017-2020
 15.03.2017  Asmund Kristoffersen & Jarle Holten  Innspill høyskoleutdanninga på Nordmøre-HiKSU
 13.03.2017  Fylkesmannen i M&R  Invitasjon til høring - Landbruksmelding MR
     Vedlegg - Utkast Landbruksmelding
     
 2016    
 14.12.2016  Fylkesmannen i M&R  Kommunereformen - Tilrådning fra fylkesmannen
 06.12.2016  KNN AS  Kjøp av tjenester fra KNN AS
 02.12.2016  Helse Møre og Romsdal HF  Høring: Krise- og katastrofeberedskap i MR
 24.11.2016  Gjemnes kommune  Vedtak regionreformen
 13.09.2016  Møre og Romsdal fylkeskommune  Invitasjon til møte om Skjærgårdsteneste
 02.09.2016  Knut Baardset  Utredning om mulig sammenslåing med Trønderlag
     Vedlegg 1 Artikkel "Ikke lurt å gå til Sør-Trønderlag"
     Vedlegg 2 OM Avisfaksimile
     Vedlegg 3 OM Avisfaksimile
 08.08.2016  Møre og Romsdal fylkeskommune  Tilskudd Nordmøre i samspill
 29.07.2016  Møre og Romsdal fylkeskommune  Treng vi ei Skjærgårdsteneste i Møre og Romsdal?
 04.07.2016  Møre og Romsdal fylkeskommune  Høring: Fylkesplan 2017-2020
     Vedlegg 1 Høringsutkast Fylkesplan 2017-2020
 01.07.2016  Gjemnes kommune  Vedtak kommunereformen
 23.06.2016  Møre og Romsdal fylkeskommune  Invitasjon - samling for regionrådene
 17.06.2016  Møre og Romsdal fylkeskommune  Informasjon om regionreformen
 13.05.2016  Direktør i Helse Møre og Romsdal HF  Regionalt senter for helseinn. & samhandling
 11.04.2016  Høgskolen i Volda  Ny utdanning i helse- og omsorgsjuss ved HiVolda
     Vedlegg 1
 29.03.2016  Fylkesmannen i M&R  Tildeling av skjønnsmidler til kommunereformen
 23.02.2016  Helse Møre og Romsdal HF  Representantar fra kommunene til fast akuttutvalg
     Vedlegg 1
     Vedlegg 2
 19.02.2016  Helse Møre og Romsdal HF  Brukerrepresentasjon til lokale utvalg
 19.02.2016  Helse Møre og Romsdal HF  Lokale samhandlingsutvalg - rep. fra helseforetaket
 19.02.2016  Smøla kommune  Vedtak kommunereformen - retningsvalg for Smøla
 18.02.2016  Helse Møre og Romsdal HF  Utnevning av rep. til prosjektutvikling SNR
 25.01.2016  Eide kommune  Utmelding av Nordmøre Regionråd - ORKidé
     
 2015    
 10.12.2015  Rindal kommune  Kommunens representant til Nordmøre regionråd
 26.11.2015  Sunndal kommune  Kommunens representant til Nordmøre regionråd
 12.11.2015  Gjemnes kommune  Kommunens representant til Nordmøre regionråd
 12.11.2015  Eide kommune  Kommunens representant til Nordmøre regionråd
 04.11.2015  Møre og Romsdal fylkeskommune  Høring regional planstrategi 2016-2020
 30.10.2015  Fylkesmannen i M&R  Tildeling ekstra skjønnsmidler kommunereformen
 20.10.2015  Averøy kommune  Kommunens representant til Nordmøre regionråd
 02.10.2015  Gjemnes kommune  Kommunens representant til Nordmøre regionråd
 18.09.2015  Indre Nordmøre Forsvarsforen.  Heimevernets framtidige utvikling
 17.09.2015  Helse Møre og Romsdal HF  Regionalt senter for helseinnovasjon & samhandling
 14.09.2015  Nettverk Nordmøre  Invitasjon "fremtidens skole på Nordmøre"
 24.08.2015  Møre og Romsdal fylkeskommune  Tilsagn "Fremtidige utviklingsretninger for ORKide"
 30.06.2015  Surnadal kommune  Vedtak ang. prosjektleder sykehus
 26.06.2015  Gjemnes kommune  Vedtak ang. prosjektleder sykehus
 26.06.2015  Halsa kommune  Vedtak ang. vedtektsendringer ORKide
 16.06.2015  Averøy kommune  Vedtak ang. vedtekstendringer i ORKidé
 10.06.2015  Smøla kommune  Vedtak ang. vedtektsendringer i ORKide
 04.06.2015  Fylkesmannen i M&R   Underveisrapportering for kommunereformen
 02.06.2015  Aure kommune  Vedtak ang. vedtektsendringer i ORKide
 29.05.2015  Smøla kommune  Vedtak om samarbeidsavtale med konfliktrådet
 27.05.2015  Gjemnes kommune  Vedtak ang. vedtektsendringer i ORKide
 20.05.2015  Kontroll- og konstitusjonskomiteen  Svar på henvendelse vedr. eierstyring
 05.03.2015  Kommunal- og regionaldep.  Kommunereform: Ønsket om tilsynsfri sone
 02.03.2015  Fylkesmannen i M&R  Tildeling skjønnmidler kommunereform
 02.03.2015  Kristiansund kommune  Utredning 0-alternativ kommunereform
 25.02.2015  Møre og Romsdal fylkeskommune  Regional delplan for kulturminne 
     Kommunevis oversikt over kulturminne
 17.02.2015  Fylkesmannen i M&R  Foreløpig svar på forventningsbrev
 04.02.2015  Helse- og omsorgsdepartementet  Svar vedr. henvendelse nytt sykehus
 30.01.2015  Fylkesmannen i M&R  Prosjektskjønn 2015
 13.01.2015  Helge Husby  Henvendelse ang. foredrag
 12.01.2015  Stortinget  Henvendelse - ny politireform
 05.01.2015  Statens vegvesen  Innspill til NTP 2018-2027
     
 2014    
 26.11.2014  Gjemnes kommune  Vedtak Prosjektperiode sjøarealplan
 18.11.2014  Nesset kommune  Vedtak Prosjektperiode sjøarealplan
 17.11.2014  Smøla kommune  Vedtak Prosjektperiode sjøarealplan
     Vedlegg: Saksfremlegg sjøarealplan
 29.10.2014  Eide kommune  Vedtak Prosjektperiode sjøarealplan
 27.10.2014  Gjemnes kommune  Vedtak fremtidens ORKide
 23.10.2014  Averøy kommune  Vedtak fremtidens ORKide
 13.10.2014  Sunndal kommune  Vedtak fremtidens ORKide
 10.10.2014  Smøla kommune  Vedtak Samarbeidsavtale tilsyn
 10.10.2014  Smøla kommune  Vedtak fremtidens ORKide
 08.10.2014  Rindal kommune  Vedtak fremtidens ORKide
 23.09.2014  Møre og Romsdal fylkeskommune  Ny høringsfrist senterstrukturplan
 23.09.2014  Kristiansund kommune   Vedtak fremtidens Orkidé
 23.09.2014  Kristiansund kommune  Samarbeidsavtale med konfliktrådet
 12.09.2014  Helse Møre og Romsdal HF  Svar på uttalelse fra ORKide og ROR
 12.09.2014  Gjemnes kommune   Prosjektperiode sjøarealplan
 10.09.2014  Averøy kommune   Konsekvensutredning for lokalisering av sykehus 
 09.09.2014  Halsa kommune  KS i kommunereformen
 03.09.2014  Halsa kommune  Vedtak fremtidens ORKide
 27.08.2014  Møre og Romsdal fylkeskommune  Ang. høyring - regional delplan byar/tettstader
     Vedlegg: Handelsanalyse
 25.08.2014  Fylkesmannen i Møre og Romsdal  Invitasjon til læringsnettverk om velferdsteknologi
     Søknad om opptak
 10.07.2014  Møre og Romsdal fylkeskommune  Høring: Regional delplan for byer og tettsteder
     Regional delplan for byer og tettsteder
     Planomtale og konsekvensutredning
 07.07.2014  Aure kommune  Svar på søknad om prosjektforlengelse IKS
 07.07.2014  Aure kommune  Forslag til planprogram IKS
 04.07.2014  Averøy kommune  Svar på søknad om prosjektforlengelse IKS
 03.07.2014  Møre og Romsdal fylkeskommune  Høring: Konsekvensutredning nytt sykehus
 03.07.2014  Eide kommune  Varsel om oppstart og høring for planarbeid IKS
 01.07.2014  Møre og Romsdal fylkeskommune  Invitasjon: Høring regional forvaltningsplan vann
     Høringsdokument
     Tiltaksprogram
 23.06.2014  Surnadal kommune  Svar på søknad om prosjektforlengelse IKS
 23.06.2014  Sunndal kommune  Svar på søknad om prosjektforlengelse IKS
 19.06.2014  Averøy kommune  Forslag til planprogram IKS
 16.06.2014  Aure kommune  Forslag til planprogram IKS
 16.06.2014  Aure kommune  Svar på søknad om prosjektforlengelse IKS
 28.05.2014  Eide kommune  Høring av kommunedelplan 2014-2027
 07.04.2014  Eide kommune  Sammenslåing av IKT ORKide og ROR-IKT
 02.04.2014  Eide FRP  Kommunesammenslåing
 17.03.2014  Kristiansund kommune  Høgskolesaken - anmodning til ORKide
 04.03.2014  Halsa kommune  Vedtak strategiplan Nordmøre Museum 2013-2016
 03.03.2014  Halsa kommune  Kandidater til styrene i Helse Midt-Norge
 30.01.2014  Tofteloftet  Henvendelse fotokunst og gavebilder
 29.01.2014  Møre og Romsdal fylkeskommune  Invitasjon: Høring regional kulturminneplan
     Regionalplan for kulturminner
     Vedlegg 1
     Vedlegg 2
     Vedlegg 3
 09.01.2014  Sunndal kommune  Omorganisering av Statnett
 09.01.2014  KS Møre og Romsdal  Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet
 09.01.2014  KS Møre og Romsdal  Brev til Helseministeren
 19.12.2014  Møre og Romsdal fylkeskommune  Prosjektbeskrivelse Handelsanalyse
     
 2013    
 01.10.2013  Gjemnes kommune  Vedtak deltakelse felles strategisk næringsplan
 30.09.2013  Eide kommune  Vedtak deltakelse felles strategisk næringsplan
 23.09.2013  Tingvoll kommune  Vedtak deltakelse felles strategisk næringsplan
 23.09.2013  Averøy kommune  Vedtak deltakelse felles strategisk næringsplan
 19.09.2013  Surnadal kommune  Vedtak deltakelse felles strategisk næringsplan
 19.09.2013  Sunndal kommune  Vedtak deltakelse felles strategisk næringsplan
 16.09.2019  Halsa kommune  Vedtak deltakelse felles strategisk næringsplan
 09.09.2013  Rindal kommune  Vedtak deltakelse felles strategisk næringsplan
 14.08.2013  Møre og Romsdal fylkeskommune  Tilskudd felles strategisk næringsplan Nordmøre
 13.08.2013  Møre og Romsdal fylkeskommune  Tilskudd LUK-midler
 14.07.2013  Averøy kommune  Oppstart planprogram og offentlig ettersyn ny FV64
 12.07.2013  Smøla kommune  Vedtak deltakelse felles strategisk næringsplan
 12.07.2013  Aure kommune  Vedtak deltakelse felles strategisk næringsplan
 09.07.2013  Averøy kommune  Oppstart planprogram og offentlig ettersyn
 28.06.2013  Møre og Romsdal fylkeskommune  Forslag til planprogram
 28.06.2013  Møre og Romsdal fylkeskommune  Kommunedelplan for felles akuttsykehus
 25.06.2013  Fylkesmannen i Møre og Romsdal  Finansiering: Ungdomstrinn i utvikling
 14.06.2013  Halsa kommune  Deltakelse kommunedelplan for sjøområdene
 13.06.2013  Møre og Romsdal fylkeskommune  Invitasjon: Høring regional delplan by/tettsted
 10.06.2013  Eide kommune  Deltakelse kommunedelplan for sjøområdene
 03.06.2013  Landbruks og matdepartementet  Svar: Henvendelse ang. jordbruksforhandlingene
 03.06.2013  Aure kommune  Vedtekter interkommunalt byggetilsyn
 03.06.2013  Aure kommune  Deltakelse kommunedelplan for sjøområdene
 03.06.2013  Surnadal kommune  Deltakelse kommunedelplan for sjøområdene
 03.06.2013  Møre og Romsdal fylkeskommune  Invitasjon: Høring regional delplan tannhelse
 30.05.2013  Surnadal kommune  Deltakelse kommunedelplan for sjøområdene
 28.05.2013  Møre og Romsdal fylkeskommune  Uttalelse fra Fylkeseldrerådet
   Fylkeseldrerådet  
 24.05.2013  Tingvoll kommune  Deltakelse kommunedelplan for sjøområdene
 23.05.2013  Hovedverneombudene for  Medbestemmelse i saker om arbeidsmiljø
   kommunene på Nordmøre  
 22.05.2013  Averøy kommune  Deltakelse kommunedelplan for sjøområdene
 16.05.2013  Gjemnes kommune  Deltakelse kommunedelplan for sjøområdene
 16.04.2013  Nesset kommune  Deltakelse kommunedelplan for sjøområdene
 15.03.2013  Møre og Romsdal fylkeskommune  Utlysning av LUK-midler
 09.01.2013  Overordnet samhandlingsutvalg  Samhandlingsutvalg for svangerskap, fødsel og barsel
   Møre og Romsdal  

Orkidé - Nordmøre regionråd