Kommunereformen på Nordmøre

Kommunene på Nordmøre samarbeider om kommunereformen. Arbeidet koordineres gjennom Nordmøre Regionråd - ORKide, som har ansatt en egen prosessleder for dette.

Kontaktinformasjon

Prosessleder Roland Mauseth
E-post: roland@nnr.no
Mobil 917 21 401

 

Kommunene gjennomfører blant annet felles utredning av aktuelle alternativer for nye kommuner. Les mer om utredningen her.

De fleste kommunene har også deltatt i en felles innbyggerundersøkelse - les mer om den.

 

Nettsidene om kommunereformen på Nordmøre er under oppbygging - besøk oss igjen for mer innhold utover høsten 2015.

Besøk oss også på Facebook - klikk her.

 

Orkidé - Nordmøre regionråd