Felles kommuneutredning på Nordmøre

Foto: Mari Thevik Foto: Mari Thevik

Kommunene på Nordmøre har bestilt en utredning av mulige alternativer for fremtidige kommuner. Det er Telemarksforskning som gjør arbeidet, og sluttrapporten skal være ferdig i begynnelsen av november 2015.

Totalt 15 alternativer utredes. Noen av dem inkluderer også nabokommuner mot Romsdal eller Sør-Trøndelag.

 • 1 Storkommune Nordmøre – Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal

 • 2 Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure og Smøla

 • 3 Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Eide

 • 4 Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll

 • 5 Hemne, Hitra, Aure, Smøla og Halsa

 • 6 Aure, Smøla og Halsa

 • 7 Averøy og Eide

 • 8 Surnadal og Halsa

 • 9 Surnadal og Rindal

 • 10 Sunndal og Surnadal

 • 11 Sunndal, Nesset og Tingvoll

 • 12 Sunndal og Oppdal

 • 13 Eide, Fræna og Averøy

 • 14 Surnadal, Halsa og Rindal (etterbestilt sommeren 2015)

 • 15 Hemne, Aure, Halsa og Snillfjord (etterbestilt sommeren 2015)

 

Delrapport 1 og 2 ble presentert før sommeren. Delrapport 3 og 4 vil bli nærmere presentert 15. oktober på et temamøte i Surnadal.

Sluttrapporten for kommuneutredningen, med Telemarksforskning sine anbefalinger, blir lagt frem 5. november på et felles kommunemøte i Kristiansund. Den samlede utredningen vil gi et godt grunnlag for å diskutere fremtidens kommunestruktur på Nordmøre.

Under finner du alle rapportene etter hvert som de blir offentliggjort. Til og med delrapport 2 ligger alternativ 14 og 15 med som egne rapporter.

Oppdatering 25.11.2015: Delrapport 2 om økonomi og sluttrapporten er korrigert, etter at det er funnet en mindre feil i poengberegningen i løkonomirapporten for alternativ 2, 3, 7, 10 og 13. Disse har fått fem poeng mer enn de skulle ha fått på netto driftsresultat. Telemarksforskning opplyser at dette påvirker ikke konklusjonene om de ulike alternativene.

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd