Andre møter

MØTEDATO TEMA INVITASJON
15.02.2019 Årsmøte 2019 Innkalling / Protokoll
28.09.2018 Ordførere og næringsorganisasjonene  
16.02.2018 Årsmøte 2018 Innkalling / Protokoll
02.11.2017 Ordførere og næringsorganisasjonene Program 
09.06.2017 Fellesmøte med Orkdalsregionen Invitasjon / Referat
17.11.2016 Ekstraordinært årsmøte  Innkalling 
02.06.2016 Fellesmøte med Orkdalsregionen Saksliste / Referat
05.11.2015 Ekstraordinært årsmøte Innkalling
05.11.2015 Felles kommunestyremøte Invitasjon
31.08.2015 Felles formannskapsmøte  Invitasjon
17.10.2014 Fellesmøte med Orkdalsregionen Saksliste / Referat
10.09.2014 Høringsmøte om ny senterstrukturplan Invitasjon

Orkidé - Nordmøre regionråd