Regionrådsmøter

 

 MØTEDATO  INNKALLING  PROTOKOLL
  2020    
 5.-6.11.2020  Tingvoll  
 3.-4.09.2020  Smøla  
 17.06.2020  Sunndal  
 6.-7.05.2020  Aure  
 07.02.2020  Kristiansund  Innkalling  Protokoll
     
 2019    
 21.-22.11.2019  Innkalling  Protokoll
 23.-24.05.2019  Innkalling  Protokoll
     Helseinnovasjonssenteret
 15.02.2019  Innkalling  Protokoll  Campus  HIS  NIR---Mte-Orkide4
     
 2018    
 15.-16.11.2018  Program     Innkalling  Protokoll  
     RM 21/18 Helseplattformen
     RM 22/18 Vannforskriften
     RM 23/18 IKT Orkide - fremtidig organisering
     RM 24/18 Trafikkanalyse Nordmøre
     RM 33/18 NAV i en ny tid
 14.09.2018  Program  
 26.05.2018  Innkalling  Protokoll
 16.02.2018  Innkalling  Protokoll
   Felles saksfremlegg DMS  RM 2/18 Statlige arbeidsplasser
   Årsmelding 2017  RM 2/18 Gode pasientforløp for eldre og kroniske syke
     RM 5/18 Organisering av politiets tjenestetilbud på Nordmøre
     RM 6/18 Fylkesmannen: Grensejustering mm
     RM 6/18 Fylkesmannen: Bærekraftig bygg i tre
     RM 7/18 DMS Kristiansund
     RM 8/18 Uttalelse SNR og Helseplattformen
 2017    
 19.10.2017   Innkalling  Protokoll
   RM 30/17 Statlige arbeidsplasser  
   RM 31/17 Status KNH IKS  
   RM 32/17 Status IKT ORKide  
   RM 34/17 Styrkeanalysen Nordmøre  
 15.06.2017  Innkalling  Protokoll
   RM 20/17 IKT ORKide  
   RM 21/17 Analyse Nordmøre  
   RM 22/17 Nordmøre Museum  
 07.04.2017  Innkalling  Protokoll
 17.02.2017  Program og saksliste  
 17.11.2016  Innkalling  Protokoll
   KM 20/16 Organisering RSHS  
   KM 21/16 Brannversamarbeid  
   KM 25/16 Uttalelse  
 28.10.2016  Innkalling  
 22.06.2016  Innkalling  
 19.02.2016  Innkalling  Protokoll
     
 2015    
 05.11.2015  Innkalling  Protokoll
 18.06.2015  Innkalling  Protokoll
 17.04.2015  Innkalling  Protokoll
 14.02.2015  Innkalling  Protokoll
     
 2014    
 13.11.2014  Innkalling  Protokoll
 22.08.2014  Innkalling  
 12.06.2014  Innkalling  Protokoll
 15.02.2014  Innkalling  Protokoll
     
 2013     
 02.10.2013  Innkalling  Protokoll
 06.06.2013  Innkalling  Protokoll
 16.02.2013  Innkalling  Protokoll
     

 

Orkidé - Nordmøre regionråd