Åpent møte om sjøområdeplan for Nordmøre

foto: Mari Karin Lesund foto: Mari Karin Lesund

Er du engasjert i det som foregår i sjøområdene våre? Da håper vi du vil delta på åpent møte om sjøområdeplan for Nordmøre!

Nordmørskommunene er i gang med å utarbeide en felles plan for sjøområdene våre, og i forbindelse med dette arbeidet ønsker vi innspill fra innbyggere, næringsaktører, interesseorganisasjoner og andre på hvordan områdene bør brukes.

Følgende møter arrangeres kl 19.00 og du kan komme på det møtet som passer best:
Aure kommunehus 3. februar for kommunene Aure, Smøla og Halsa
Surnadal kommunehus 5. februar for kommunene Surnadal, Sunndal, Halsa og Tingvoll
Averøy kommunehus 10. februar for kommunene Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund
Tingvoll Brygge og fjordhotell 12. februar for kommunene Tingvoll, Nesset, Sunndal og Gjemnes

I møtet vil det bli gitt en orientering om planarbeidet og nåværende arealplaner for sjø i kommunene. I tillegg settes det av god tid til dialog og diskusjon mellom de ulike aktørene.

Vel møtt til et godt og konstruktivt møte om sjøområdene våre!

Ønsker du å vite mer om arbeidet kan du lese vedtatt planprogram som danner rammene for sjøområdeplanen. Denne er å finne på kommunenes servicekontor og hjemmeside. Alternativt ta kontakt med prosjektleder: mobil 977 20 521, eller pr. e-post:  postmottak@tingvoll.kommune.no

Last ned invitasjon her.

Orkidé - Nordmøre regionråd