Bevar funksjoner ved sykehusene i interimfasen

Orkidé ber Helse Møre og Romsdal bevare alle funksjoner ved både Kristiansund og Molde sykehus i interimfasen fram til et nytt sykehus står klart.

I forbindelse med behandlingen av saken om lokalisering av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR), ble det i styret for Helse Møre og Romsdal signalisert at det skulle iverksettes en kraftig funksjonsflytting fra det sykehuset som ikke blir videreført og til den nye lokaliteten.

Orkidé aksepterer ikke at dette ensidig medfører nedbygging av Kristiansund sykehus med overflytting til Molde sykehus, og har i den forbindelse sendt brev til styret i Helse Møre og Romsdal HF.

Brevet i sin helhet kan du lese her: Uttalelse ang. funksjonsflytting fra sykehus

 

Orkidé - Nordmøre regionråd