Dette mener vi om kommunereformen – innbyggerundersøkelse i åtte kommuner

Illustrasjonsfoto: Ingvild Bakk Illustrasjonsfoto: Ingvild Bakk

2625 nordmøringer fra Aure, Smøla, Halsa, Surnadal, Rindal, Tingvoll, Kristiansund og Averøy deltok i juni i en representativ telefonundersøkelse om kommunereform. Nå er resultatene klare.

I tillegg har fem av kommunene gjennomført en tilsvarende undersøkelse på internett, med til sammen 1400 svar. Dermed har totalt ca. 4000 personer i de åtte kommunene sagt sin mening om kommunereform. Undersøkelsene er laget av Telemarksforskning i samråd med kommunene, og Norstat har gjort intervjuene. 

Hva er det spurt om?
Et representativt utvalg av innbyggerne i hver av de åtte kommunene ble telefonintervjuet om holdning til aktuelle nye kommuner. Innbyggerne i hver kommune er bare spurt om de alternativene som kommunen deres inngår i. Noen av kommunene har ønsket å spørre om flere alternativer enn de som for tiden utredes av Telemarksforskning. Innbyggerne er også bedt om å vurdere alternativet med å fortsette med dagens kommune. 

Innbyggerne ble videre spurt om holdninger til kommunereformen generelt, hvilken tilhørighet de har til stedet der de bor, kommunen, region og fylke (Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag) og om de har behov for mer informasjon om kommunereformen. De er også bedt om å vurdere ulike aspekter ved dagens kommune og hva som er viktig for dem i en eventuell ny kommune.

Slik leser du resultatene
I undersøkelsen er det generelt brukt en skala fra 1 til 6.  En score på 3,5 betyr en gjennomsnittlig nøytral vurdering blant alle dem som har svart. Lavere score enn 3,5 betyr en gjennomsnittlig negativ vurdering, høyere enn 3,5 betyr en positiv vurdering. 

I hver kommune er det spurt innbyggere i alle deler av kommunen og fra ulike aldersgrupper. Resultatene fra telefonundersøkelsen er representative  for befolkningen i hver enkelt kommune, med en statistisk feilmargin.

Internettundersøkelse i fem kommuner
I tillegg til telefonundersøkelsen er det gjennomført en separat internettundersøkelse i Kristiansund, Averøy, Halsa, Tingvoll og Smøla. Denne undersøkelsen er ikke statistisk representativ på samme måte, fordi Telemarksforskning ikke har noen kontroll med hvem som svarer på internett. Spørsmålene i denne undersøkelsen er i prinsipp like telefonundersøkelsen, men her har det i tillegg vært mulig å skrive kommentarer i fritekst for å grunngi holdningen man har til ulike alternativer. Det gir nyttig tilleggsinformasjon.

 

 

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd