Felles formannskapsmøte om kommunereform

Sommer på Halsafjorden (foto Roland Mauseth) Sommer på Halsafjorden (foto Roland Mauseth)

Nordmøre Regionråd – ORKidé inviterer kommunene på Nordmøre til felles formannskapsmøte om kommunereformen i Kristiansund 31. august. Tema er felles prosess og fremdriftsplan fram mot endelig vedtak om fremtidige kommuner neste vår.

På møtet vil formannskapene også få en presentasjon av de to første delrapportene i kommuneutredningen.  Rapportene er tidligere lagt frem for regionrådet. Videre presenterer Telemarksforskning innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i sommer. Begge deler ligger tilgjengelig på www.orkideportalen.no 

I utredningene om kommunereformen er det med alternativer som inkluderer en eller flere nabokommuner fra Sør-Trøndelag eller Romsdal. Det er derfor også invitert representanter fra Snillfjord, Hemne, Hitra, Oppdal, Nesset og Fræna til møtet. 

Det viktigste formålet med møtet er å skape felles forståelse om videre fremdrift og prosess i kommunereformen på Nordmøre, fram til endelige vedtak om framtidig kommunestruktur før 1. Juli 2016.

Mer om kommunereformen:

Dette mener vi om kommunereformen - innbyggerundersøkelse i åtte kommuner (14.07.2015)

Felles kommuneutredning - de to første delrapportene er klare (19.06.2015)

Felles kommuneutredning for Nordmørskommunene (21.05.2015)

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd