Folkemøte RSHS

I samarbeid med ortopedisk miljø Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer ORKide - Nordmøre Regionråd til folkemøte med informasjon om Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling mandag 13. februar.

Dato: Mandag 13. februar kl. 18:00-20:00
Sted: Aulaen, Atlanten ungdomsskole, Kristiansund

Arrangementet er åpent for alle.

 

Orkidé - Nordmøre regionråd