- Fordeler av en større region

På oppdrag fra ORKidé – Nordmøre Regionråd har Nordlandsforskning vurdert Nordmøres innflytelse i ulike regionalternativer. – Rapporten viser tydelig at Nordmørskommunene vil ha fordeler av å bli del av en større region der Trøndelag også er med, mener regionrådsleder Ola Rognskog. Det beste for Nordmøre er ifølge forskerne at den nye regionen inkluderer hele Møre og Romsdal og Trøndelag.

Nordlandsforskning peker blant annet på at Nordmøre har mye til felles med Trøndelag innen politikk, kulturell tilhørighet, næringsliv og innovasjonstankegang, og at fylkesgrensen i dag skaper utfordringer for viktige veiprioriteringer og nettverksdannelse. Samtidig mener de Nordmøre er tett sammenvevd med Romsdal gjennom utstrakt pendling og tilgang til et større arbeidsmarked. «Utfordringen for Nordmøre ligger i å kunne beholde disse fordelene og samtidig utvikle en positiv synergi med Trøndelag», skriver forskerne.

Møre og Romsdal og Trøndelag
Nordlandsforskning mener at en særlig god løsning sett fra Nordmøres side ville være at hele Møre og Romsdal går inn i Midt-Norge, der Nordmøre får en sentral posisjon på aksen Ålesund-Molde-Kristiansund-Trondheim. Samtidig påpeker de at Sunnmøre kan komme til å foretrekke Vestlandet, og at det vil svekke aksen Ålesund-Molde-Kristiansund, noe som også kan være negativt for Nordmøre. Nordlandsforskning har også levert en annen rapport for Møre og Romsdal fylkeskommune, der de gjør vurderinger for hele fylket.

Helhetlig vurdering
Rapporten fra Nordlandsforskning er en del av ORKidé sin utredning om hvor Nordmøre bør gå hen i regionreformen. I tillegg gjøres det egne analyser av blant annet samferdsel, næringslivets behov og tilhørighet og identitet.
- Vi gjør dette arbeidet fordi det er viktig å få belyst Nordmøre sine interesser i regionreformen, sier Ola Rognskog. Fylkeskommunens utredning har blant annet blitt kritisert fordi den ikke vurderer alternativer som kan innebære en deling av Møre og Romsdal. I tillegg har det vært behov for å se på regionreformen ut fra ønsket framtidig utvikling på Nordmøre.
- Vi mener at den endelige beslutningen bare kan bli bedre av at alle alternativer er vurdert på en ordentlig måte. Vår utredning er ikke til erstatning for det arbeidet som gjøres på fylkesnivå, men skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag totalt sett, sier Rognskog.

Tilhørighet og identitet
I tillegg til rapporten fra Nordlandsforskning har regionrådet også bestilt en analyse av tilhørighet og identitet fra Telemarksforskning, basert på tidligere undersøkelser. Denne legges nå også ut.

Sluttrapporten i Nordmøres regionutredning blir behandlet på regionrådets møte i Tingvoll den 28. oktober, og vil være offentlig tilgjengelig noen dager i forveien på Orkideportalen.


All informasjon om ORKidé-utredningen finner du på denne siden.

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd