Forprosjektrapport Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling

Rapporten til forprosjektet Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling er nå tilgjengelig i sin helhet.

Klikk her for å lese rapporten i sin helhet.

Orkidé - Nordmøre regionråd