Fremtidens skole på Nordmøre

Nettverk Nordmøre inviterer til dialogseminar for fremtidens skole på Nordmøre 12. og 13 november 2015 på Scandic i Kristiansund med tema: Fremtidens skole på Nordmøre.

Nettverk Nordmøre består av alle administrative barnehage– og skoleeiere på Nordmøre, som sammen med lederne for PPT, har som mål å dra nytte av hverandres erfaringer, og stå sammen om de utfordringene som krever større kraft og interkommunalt samarbeid. Nettverket har vært aktivt i ca 10 år,og har lang erfaring med å bygge broer mellom partene i skolen, samt skape arenaer der kunnskap kan deles og formeres. Dialogseminaret planlegges i samarbeid med Tore Skandsen fra stiftelsen IMTEC.

Samlingen blir todelt, dvs:

  •          En dag, 12. november for utviklingsgruppene, elever og FAU, Der det vil bli deling av informasjon om og erfaringer med pågående utviklingsarbeid og tanker om fremtidens skole.
  •          To dager, 12. og 13. november for politisk og adm. skoleeier, Udf, KS, FM, UH, der de vil få mulighet for å informere om sin rolle og få innblikk i aktiviteter innen skolens utviklingsarbeid og delta i dialogen om fremtidens skole på Nordmøre.

Målet med dialogseminaret er å sette i gang en prosess som skal:

  •          Skape felles forståelse for ståstedet til skolene på Nordmøre pr dato - Hvor er vi?
  •          Skape felles bilder av fremtidens skole på Nordmøre. Hvor skal vi?
  •          Danne grunnlaget for en felles visjons- og strategiprosess for fremtidens skole på Nordmøre Hvordan kommer vi oss dit? 

Trykk her for mer informasjon om program, påmelding etc.

Orkidé - Nordmøre regionråd