Hemit-konferansen 22. september

foto: Carina Stokke foto: Carina Stokke

Hemit-konferansen har i løpet av de siste årene etablert seg som en viktig samhandlingsarena innen IKT og helse i vår region. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Helse Midt-Norge IT (Hemit) og Helse Midt-Norge RHF.

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og IKT-personell innen spesialist- og kommunehelsetjenesten, forsknings- og innovasjonsmiljøer, ledere fra helsedepartement- og direktorat og fra regionale helseforetak.

I år sparkes konferansen i gang 22. september på Scandic Hell ved Værnes.

Det er allerede over 200 påmeldte, og det kan derfor være lurt å sikre seg plass raskt.

Klikk her å lese mer om konferansen og se programmet. 

Orkidé - Nordmøre regionråd