Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing

Illustrasjonsfoto: Ingvild Bakk Illustrasjonsfoto: Ingvild Bakk

Åtte kommuner på Nordmøre vil i juni spørre innbyggerne sine om holdninger til kommunesammenslåing og hvilke alternativ de ser som mest aktuelle i kommunereformen. Oppdragsgiver er ORKidé på vegne av kommunene.

Det er Telemarksforskning med hjelp av Norstat som gjennomfører en felles spørreundersøkelse på telefon, for ORKidé. Kommunene som deltar er Aure, Smøla, Halsa, Rindal, Surnadal, Averøy, Kristiansund og Tingvoll.

Ber om din mening
- Gjennom undersøkelsen ønsker kommunene å få vite mer om innbyggernes holdning til kommunesammenslåing, og hva de mener om alternativene som nå blir utredet i kommunereformen, sier Roland Mauseth, prosessleder for kommunereformen på Nordmøre. Kommunene vil også vite hvordan befolkningen ser på framtidig tjenestetilbud, lokaldemokrati og andre viktige faktorer i en eventuell sammenslått kommune.

Representativt utvalg
- Fra midten av juni vil Norstat ringe rundt i hver av de åtte kommunene og spørre et representativt utvalg av innbyggerne i kommunen, ut fra alder, kjønn og bostedsområde. Så om du vanligvis ikke tar telefonen når ukjente nummer ringer, kan det være lurt å gjøre det nå i juni, sier Mauseth. Telefonintervjuet tar om lag fem minutter. Den ferdige undersøkelsen fra Telemarksforskning vil være klar i første halvdel av juli.

- Noen kommuner vil i tillegg gjennomføre en internettbasert undersøkelse og legge ut lenke til denne på kommunens nettsider. Så følg med på informasjon fra kommunen din, på internett, Facebook og i avisene, dersom du bor i en av de åtte kommunene, oppfordrer Mauseth.

Orkidé - Nordmøre regionråd