Innspill til Statens vegvesen sitt arbeid med NTP

Statens Vegvesen har startet arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2027 og Vegvesenets handlingsprogram 2018-2021. I den anledning har de bedt regionsrådene om innspill til arbeidet, og ORKidè har sendt inn sine innspill som er viktig for videre utvikling av regionen vår.

Brevet ble sendt til Statens vegvesen region Midt og kan leses i sin helhet her; 
Innspill til Statens vegvesens arbeid med Nasjonal Transportplan 2018-2027.

 

Orkidé - Nordmøre regionråd