Kan nye kommuner gi et godt lokaldemokrati?

Temamøte om kommunereform i Surnadal oktober 2015 Temamøte om kommunereform i Surnadal oktober 2015

Hva skjer med lokaldemokratiet vårt dersom flere kommuner blir til en? I dag presenterte Telemarksforskning den fjerde og siste delrapporten i kommuneutredningen på Nordmøre.

I møtet fikk politikere og andre fremmøtte også en gjennomgang av delrapport 3 om tjenestetilbud, som ble offentliggjort i september.

Forskerne har sett på en rekke faktorer som kan påvirke lokaldemokratiet i nye kommuner – alt fra hvilke oppgaver en ny kommune kan håndtere til hvor mange partier man kan forvente. Hvordan man vurderer de ulike alternativene avhenger dermed også av hva man legger mest vekt på, og til dels er det små forskjeller mellom alternativene. Samlet sett kommer imidlertid disse alternativene best ut i delrapporten om styrket lokaldemokrati:

  • Sunndal og Oppdal
  • Eide, Fræna og Averøy
  • Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal
  • Sunndal, Nesset, Tingvoll

 

Sluttrapporten gjenstår – samlet vurdering
5. november vil Telemarksforskning presentere sluttrapporten og gi sine anbefalinger. Det skjer på felles kommunemøte i Kristiansund, i regi av Nordmøre Regionråd – ORKidé. Dermed vil kommunene ha et godt grunnlag for å vurdere hvilke alternativer som er mest aktuelle å diskutere videre.

Videre arbeid
Regionrådet har invitert kommunene til å slutte seg til felles prosessplan for kommunereformen på Nordmøre. Den innebærer at kommunene begynner å snevre inn antall kommunealternativer nå i høst. De kommunene som er klare til det, kan utover vinteren gå inn i forhandlinger om mulige nye kommuner. En innbyggerhøring bør gjennomføres senest i april, og frist for vedtak om eventuelle nye kommuner er 1. juli 2016.

Oversikt over rapporter og utredninger om kommunereform på Nordmøre - klikk her

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd