Kjell Neergaard ny leder i Orkide - Nordmøre Regionråd

Kjell Neergaard takket Roger Osen for stort engasjement for Nordmøre de siste årene og ser frem til å videreføre innsatsen med å utvikle og styrke regionrådets arbeid og samarbeid mellom kommunene fremover.

Ordfører i Kristiansund Kjell Neergaard ble under regionrådsmøtet i Sunndal enstemmig valgt til ny leder av regionrådet på Nordmøre. Kjell Neergaard tar over etter Roger Osen for resterende del av valgperioden, frem til det blir nytt valg etter kommunevalget høsten 2019. Roger Osen fortsetter som medlem av Arbeidsutvalget i regionrådet.

Ordfører i Averøy Ingrid Rangønes ble ny nestleder etter Kjell Neergaard. Arbeidsutvalget består forøvrig av ordfører i Surnadal Lilly Gunn Nyheim, rådmann i Gjemnes Birgit Eliassen og rådmann i Surnadal Knut Haugen.

Regionrådsmøtet viste at det er positivt engasjement for mange spennende saker i tiden som kommer, og det var stor oppslutning for nytt 3-årig prosjektet om plansamarbeid på Nordmøre med prosjektmidler fra fylkesmannen. Samferdsel er et sentralt område i regionrådets strategiplan, og regionrådet ser på funnene i den nye trafikkanalysen for Nordmøre, presentert av Samspleis AS, som interessant som grunnlag for videre arbeid med rådets målsettinger for samferdselsutvikling på Nordmøre.

Samtidig ble det besluttet å starte en prosess for å vurdere regionrådets fremtidige rolle og organisering for å styrke regionrådets betydning for Nordmøre. Målet er at kommunene skal behandle saken neste høst, og at det i så fall blir gjeldende fra konstituering av nytt regionråd i november neste år. Arbeidet med Helseplattformen ble presentert, og Helseplattformen skal bli en ny og felles pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Kommunene må styrke sin involvering i arbeidet med Helseplattformen i tiden frem mot innføring om få år, og regionrådet vedtok at det skal lages en felles politisk sak til kommunene for hvordan kommunene på Nordmøre kan organisere sitt arbeid for dette.

Det var enighet om å utarbeide uttalelser knyttet til forslag om å slå sammen fødeavdelingene før Sykehuset Nordmøre og Romsdal er ferdig, at de nye regionene (fylkene) må få flere oppgaver som gir flere arbeidsplasser enn det som ligger i oppgavemeldingen så langt, at regionrådet på Nordmøre forventer at de nye oppgavene og arbeidsplassene som følger av oppgavemeldingen bidrar til å styrke hele den nye regionen (Møre og Romsdal fylke) og spesielt Kristiansundsregionen. I tillegg skal det sendes en uttalelse til Stortinget om at kommunen er veldig bekymret for stor nedgang i de regionale utviklingsmidlene i forslaget til statsbudsjett for neste år, ikke minst i forhold til utbygging av bredbånd som er nødvendig for næringslivet og avgjørende for digitalisering av kommunenes tjenester, ikke minst innen velferdsteknologi.

Orkidé - Nordmøre regionråd