Ledig stilling som Daglig leder ORKidé - Nordmøre regionråd

ORKidé – Nordmøre regionråd er et formalisert samarbeid mellom de 10 kommunene på Nordmøre, som skal samordne politiske initiativ, planlegging og utviklingsprosjekt i regionen. Prioriterte områder er helseinnovasjon, utdanning, samferdsel og næringsutvikling.

ORKidé har over lang tid bidratt til å realisere flere vellykkede interkommunale samarbeid innenfor ulike fagområder som felles innkjøp, store samferdselsprosjekt, kart og byggesak, energieffektivisering, sjøområdeplanlegging, fagnettverk i oppvekst, helseinnovasjon og ikke minst vårt nasjonalt ledende IKT ORKidé.

Vi søker nå etter daglig leder som skal følge opp planer og vedtak som besluttes, ta initiativ til samarbeidsløsninger og delta i regionale utviklingsprosjekter. Vi ønsker en person med kunnskap om kommunene som tjenesteprodusent og som samfunnsutvikler.

Kvalifikasjonskrav

Vår daglige leder er omstillings- og utviklingsorientert, har høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå, solid faglig bakgrunn og bred administrativ erfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet. Daglig leder må ha dokumentert utredningskompetanse, og gjerne også i prosessledelse.

Personlige egenskaper

Vi søker en initiativrik, selvstendig person med høy arbeidskapasitet, samarbeids- og gjennomføringsevne. Gode ferdigheter i kommunikasjon, framstilling og formidling er sentralt for stillingen. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å være med å påvirke morgendagens Nordmøre
 • Spennende arbeidsoppgaver for en region vi er stolte av å bo og jobbe i
 • Et arbeidsmiljø preget av engasjement og god tverrfaglig kompetanse
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede prosesser, utrede og iverksette ORKidé handlingsplan og annet utviklingsarbeid
 • Saksutredninger og uttalelser i strategisk viktige saker for regionen
 • Være en pådriver og initiere prosjekter
 • Mediekontakt
 • Sekretærfunksjon -for eksempel. møter i AU, regionrådet og rådmannsutvalget
 • Representere ORKidé der det er naturlig
 • Daglig drift som sikrer framdrift i saker

Kristiansund kommune er formelt sett vertskommune og arbeidsgiver, men Arbeidsutvalget i ORKidé har styringen både med arbeidsoppgaver, rapporteringslinje og ansettelsesprosessen. Arbeidssted er Kristiansund rådhus, enhet for Samfunnsutvikling.

Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest. Det tas forbehold om at det som en konsekvens av kommunereformen kan bli endringer i ORKidés funksjon og oppgaver fra 2020 som kan påvirke stillingen.

Kan dette være en jobb for deg?

Ta gjerne kontakt med ORKidé leder Roger Osen (928 61 949), personal- og organisasjonssjef i Kristiansund kommune, Anniken Kleven-Gasser (971 51 533) eller rådmann i Tingvoll kommune, Olaug Haugen (975 05 266) for mer informasjon om stillingen.

Søknadsfrist: 2.januar 2016

Du søker stillingen ved å fylle ut søknadsskjema på www.kristiansund.no.

Vilkår

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og personalforsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad

Du søker stillingen ved å fylle ut søknadsskjema på www.kristiansund.no. Skjema fylles ut på skjermen og overføres direkte til kommunens saksbehandler når du trykker på” send inn”. Du kan søke på flere stillinger i samme skjema. Kryss av i boksen til venstre for aktuell stilling. Deler av den videre saksbehandling skjer elektronisk, det er derfor viktig at søker fyller ut så fullstendig og relevant som mulig. Du får en elektronisk bekreftelse på at søknaden er mottatt samt et eget referansenummer. Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort.

Orkidé - Nordmøre regionråd