Ny leder i Nordmøre Regionsråd - ORKidé

Ola Rognskog ble valgt som ny leder i Nordmøre Regionsråd - ORKidé etter Ingunn Golmen. Dette skjedde under ekstraordinær generalforsamling under kollegiemøtet i Kristiansund 5. november.

Det har også blitt valgt nytt arbeidsutvalg på seks medlemmer. To er valgt blant rådmennene i medlemskommunene, de fire øvrige er politiske representanter valgt blant ordførerne, en fra hver av valgkretsene.

Nyvalgt leder Ola Rognskog får med seg følgende i arbeidsutvalget; Kjell Neergaard (ordfører i Kristiansund) som nestleder, og øvrige medlemmer Ingrid Rangønes (ordfører Averøy), Ståle Refstie (ordfører Sunndal), Birgit Eliassen (rådmann Gjemnes) og Olaug Haugen (rådmann Tingvoll).

Arbeidsutvalget blir valgt for to år om gangen, og står for den daglige styringen mellom annet sekretariatet. Leder og nestleder for kollegiet og for arbeidsutvalget er de samme personene.

Orkidé - Nordmøre regionråd