Ny medarbeider på plass

Roland Mauseth er på plass som prosessleder for kommunereformen i regi av Ordfører- og Rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé), og hadde sin første arbeidsdag mandag 27.april 2015.

Roland kommer fra stillingen som senior kommunikasjonsrådgiver i Helse Møre og Romsdal, er utdannet statsviter og journalist, og har lang erfaring fra offentlige prosesser.

Som prosessleder skal han tilrettelegge og koordinere ORKide sitt arbeid med kommunereformen etter utarbeidet tiltaksplan, og bistå kommunene ved behov. I tillegg til å være bindeledd mellom kommunene, KS og Fylkesmann. Stillingen er i første omgang et toårig engasjement i Nordmøre Næringsråd, men vil benyttes 100% for ORKide og kommunereformen. 

Vi er veldig glade for å ha Roland med på laget!

Kontaktinformasjon: 
E-post: roland@nnr.no
Tlf: 917 21 401

Orkidé - Nordmøre regionråd