Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre endrer navn

Kollegiet, februar 2015 Kollegiet, februar 2015

Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) har siden starten i 1990 framstått som et vellykket regionråd med et voksende samarbeidsklima, og styrt etter samme vedtekter.

Telemarksforskning leverte våren 2014 en rapport som skulle se på mulige fremtidige utviklingsretninger for ORKide. En av anbefalingene som kom i rapporten var at regionrådet utvides med 1 opposisjonsrepresentant fra hver kommune med fulle medlemsrettigheter som møte-, tale-, forslags- og stemmerett. 

Denne anbefalingen er nå fulgt opp, og under sitt årsmøte i forbindelse med kollegiemøtet på Sunndalsøra 18.juni ble det vedtatt nye vedtekter for ORKide. Det nye organet heter nå Nordmøre regionråd – ORKidè. Grunnen til navnebytte er at regionrådet ikke lenger skal bestå av bare Ordførere og rådmenn. I samme vedtektene så endret man sammensetningen av regionrådet som nå skal bestå av ordførere og rådmenn i medlemskommunene, samt en politiker oppnevnt fra hver av medlemskommunene. 

Nordmøre Regionråd - ORKidé er et felles interkommunalt organ for medlemskommunene, som består av kommunene Averøy, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal, Sunndal og Tingvoll. Administrasjonen ligger hos Nordmøre Næringsråd. 

For spørsmål ta kontakt med leder Ingunn Golmen, mob. 995 16 430

Orkidé - Nordmøre regionråd