ORKidéprisen 2018

Musikkspillet Lady Arbuthnott er et kulturelt fyrtårn på Nordmøre. Det viser at store opplevelser kan skapes i samarbeid mellom profesjonelle utøvere og lokale amatører og imponerende dugnadsinnsats. Musikkspillet skaper felles stolthet og er en kulturtradisjon som binder regionen sammen.

ORKide – Nordmøre regionråd tildelte årets ORKidepris under Nordmørskonferansen 25. januar 2018 til:

Lady Arbuthnott – frua på Elverhøy
v/JazzåTeateret Produksjon

Musikkspillet om Lady Arbuthnott er et kulturelt fyrtårn på Nordmøre. Det viser at store opplevelser kan skapes i samarbeid mellom profesjonelle utøvere og lokale amatører og imponerende dugnadsinnsats. Musikkspillet skaper felles stolthet og er en kulturtradisjon som binder regionen sammen.

Orkidéprisen er en utmerkelse som deles ut av ORKidé - Nordmøre Regionråd en gang i året, fortrinnsvis under Nordmørskonferansen. 

Prisen administreres og bekostes av ORKidé – Nordmøre regionråd. I juryen sitter medlemmene i Arbeidsutvalget i regionrådet.

Prisen skal motivere til særlig innsats for tiltak som kommer hele Nordmørsregionen til gode på følgende områder:

  •          Næringsutvikling
  •          Kompetanseutvikling
  •          Bedriftsutvikling
  •          Positiv markedsføring av regionen utad og/eller innad
  •          Samarbeidstiltak

Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, samarbeidsgrupper og organisasjoner som på en utmerket måte har bidratt til gjennomføring av tiltak i henhold til prisens formål.

Prisen ble utdelt første gang i 1992, og har vært utdelt årlig siden  og for 27. gang. 
Musikkspillet Lady Arbuthnott har markert seg sterkt på Nordmøre i mange år, også langt utenfor Nordmøres grenser.

Årets vinner er virkelig med på å sette kulturlivet på kartet, og den bidrar til å bygge regionen sammen.

På Nordmøre er vi stolte av vårt sterke kulturliv, og Lady’n er en kulturtradisjon som har bidratt til å begeistre oss «trauste nordmøringer» på usedvanlig vis.

Årets vinner er et utmerket eksempel på hvordan profesjonelle skuespillere og lokale amatører kan bringe frem fremragende scenekunst år etter år, med stor entusiasme og like stor dose sjarm, fra smått til stort, fra ungt til mindre ungt. Både tekst og musikk er laget lokalt, og handlingen er lokal.

Lady Arbuthnott involverer totalt 150 mennesker, hvor halvparten er på scenen, og hvor det legges ned 10.000 dugnadstimer for at det i det hele tatt skal være mulig å sette opp en så stor og profesjonell produksjon – til glede for oss alle. Her er det faktisk frivilligheten, i samarbeid med kommunen, som har ansvar for produksjonen. 

2018 er et jubileumsår da det er 150 år siden Barbara Arbuhtnott begynte byggingen av Elverhøy og bosatte seg fast i Sunndal.  I år er det 23. gang Lady’n, William, Karin, Lars og alle de andre personene som vi nå synes vi kjenner, skal forføre oss nok en gang med fantastisk musikk, tekster og en gripende historie, som del av vår felles kulturarv på Nordmøre.  

Oppsummert synes juryen at Ellen Horn, tidligere kulturminister og sjef for Riksteatret beskriver dette veldig godt:

 - «Jeg har sett mange spel og vanligvis kjeder jeg meg på teateret, for jeg har sett så enormt mye, men dette musikkspillet er nærmest i egen klasse. Så gjennomarbeidet, så sjarmerende, så rørende - og uten dødpunkter. Jeg ble helt grepet. Dette musikk-spillet kunne ha vært spilt både på Broadway og i London.»

Orkidé - Nordmøre regionråd