ORKideprisen 2015

Under Nordmørskonferansen 22.januar ble ORKideprisen delt ut til Margareth og Peder Rensvik for deres mangeårige arbeide med å berike kulturlivet på Nordmøre.

ORKidéprisen blir utdelt hvert år, og juryen består av arbeidsutvalget i ORKidé: Ingunn Golmen  (leder), Aure, Per Kristian Øyen (nestleder), Kristiansund, Ann Kristin Sørvik, Averøy, Ståle Refsti, Sunndal,  Averøy og Birgitt Eliassen, Gjemnes


Prisen deles ut på bakgrunn av følgende statutter:

Prisen skal motivere til en særlig innsats for tiltak som kommer hele nordmørsregionen til gode på følgende områder:

  • Næringsutvikling
  • Kompetanseutvikling
  • Bedriftsutvikling
  • Postitiv markedsføring av regionen utad og/eller innad
  • Samarbeidstiltak
  • Praktisering av VIKINGloven

eller på annen måte har bidratt til å sette Nordmøre ettertrykkelig "på kartet" på en positiv måte.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, samarbeidsgrupper og organisasjoner som på en utmerket måte har bidratt til gjennomføring av tiltak i henhold til prisens formål.


Dette er juryens begrunnelse:
«Margaret og Peder Rensvik tildeles Orkidéprisen for deres mangeårige arbeide med å berike kulturlivet på Nordmøre med formidling av musikk og kunst av høy kvalitet. Ikke minst for deres innsats med etablering og drift av Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival og Akademi. Gjennom 15 år har de tatt ansvar for både de kunstneriske og administrative oppgavene for en festival som har satt Nordmøre på kartet med musikalske og kulturelle opplevelser av nasjonal og internasjonal klasse.»

Vi gratulerer!

Orkidé - Nordmøre regionråd