ORKideprisen 2017

Roger Osen overrekker ORKideprisen til Kristiansund Ballklubb representert av daglig leder Kjetil Thorsen. (Foto: Alexander Lehmann, Tidens Krav) Roger Osen overrekker ORKideprisen til Kristiansund Ballklubb representert av daglig leder Kjetil Thorsen. (Foto: Alexander Lehmann, Tidens Krav)

ORKideprisen 2017 ble delt ut under Nordmørskonferansen 26. januar i Kristiansund. I år gikk den til Kristiansund Ballklubb for deres bidrag til å løfte Nordmøre til nye høyder!

"Årets vinner av Orkidéprisen er en samlende faktor, og samling var faktisk selve betingelsen for å lykkes. Et annet nøkkelord er lagånd – sterkere sammen enn alene. Det hele springer ut av Kristiansund, men har kraft i seg til å samle Nordmøre. Det startet med en samling av krefter i byen, det fortsetter med å samle regionen. Stein på stein, utfordring for utfordring, litt bedre hvert år -  resultatforbedring hvert eneste år. Selv om årets prisvinner nå i høst satte en god del hjerter i fare for infarkt, var det flest hjerter som kjente floa flø gjennom fjorårets sesong." med dette annonserte regionrådsleder Roger Osen at Orkidéprisen 2017 går til Kristiansund Ballklubb - KBK.

Prisen deles ut på bakgrunn av følgende statutter:

  • Næringsutvikling
  • Kompetanseutvikling
  • Bedriftsutvikling
  • Postitiv markedsføring av regionen utad og/eller innad
  • Samarbeidstiltak
  • Praktisering av VIKINGloven

eller på annen måte har bidratt til å sette Nordmøre ettertrykkelig "på kartet" på en positiv måte.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, samarbeidsgrupper og organisasjoner som på en utmerket måte har bidratt til gjennomføring av tiltak i henhold til prisens formål.

Dette er juryens begrunnelse:
«KBK har løftet Nordmøre til nye høyder, og har vist at vi ikke kommer noen vei nasjonalt uten å samarbeide lokalt. De har lagt stein på stein, og blitt litt bedre år for år. Laget har blitt et fyrtårn for regionen, og satt Nordmøre ettertrykkelig på kartet.»

Vi gratulerer!

Orkidé - Nordmøre regionråd