Pressemelding: Felles kommuneutredning for Nordmørskommunene

foto: Carina Stokke foto: Carina Stokke

Kommunene som er med i ORKidé-samarbeidet på Nordmøre starter nå en felles utredning av mulige fremtidige kommuner på Nordmøre. Til sammen 15 alternativer utredes, og rapportene skal være ferdig i starten av november.

Denne artikkelen er oppdatert juli 2015 fordi det senere er kommet til flere alternativer enn de opprinnelige 12 (merket med "ny" nedenfor).

Det er Telemarksforskning som gjennomfører utredningen for Nordmøre Næringsråd, som er administrasjon for Orkidé. Telemarksforskning har nettopp gjennomført en sammenlignbar utredning for kommunene i Romsdal Regionråd.

Utreder bredt
- Når vi får utredet så mange alternativer, så er det for å få en bred vurdering som ikke avgrenser diskusjonen for mye i denne fasen, sier Roland Mauseth, prosessleder for kommunereformen på Nordmøre. Samtidig er kommunene er enige om å bare utrede de alternativene som hver involvert kommune samtykker i å ha med.

- Dette betyr at i et alternativ med for eksempel tre kommuner kan to kommuner ha bedt spesielt om at det utredes, og den tredje kommunen har sagt at det er greit, forklarer Mauseth. Alternativene sier dermed mer om det samlede mulighetsrommet enn hvilken retning hver kommune ser for seg på dette tidspunktet. Det vil den videre prosessen si mer om.

Storkommune er prinsipiell basis for utredningen
Grunnlaget for hele utredningen er «Storkommune Nordmøre». Også her er kommunene med på prinsipielt grunnlag med mindre de har ønsket å stå utenfor. Alternativet består av alle Nordmørskommunene minus Sunndal og Rindal som har vedtak om å ikke være med på det.

Utredningen inkluderer også grensealternativer mot Nesset i Romsdal og Oppdal, Hemne og Hitra i Sør-Trøndelag. Gjemnes, Sunndal og Eide har i tillegg deltatt i utredningen i Romsdal og får nå sammenlignbare rapporter fra Telemarksforsking for begge regioner.

Oversikt over alternativene (oppdatert versjon)

Den fullstendige listen er som følger:

 •          Storkommune Nordmøre (Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal)
 •          7 kommuner: Kristiansund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll-Halsa-Aure-Smøla
 •          6 kommuner: Kristiansund-Averøy-Halsa-Gjemnes-Tingvoll-Eide
 •          4 kommuner: Kristiansund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll
 •          3 kommuner: Aure-Smøla-Halsa
 •          3 kommuner: Averøy-Fræna-Eide (ny)
 •          2 kommuner: Averøy og Eide
 •          2 kommuner: Surnadal-Halsa
 •          2 kommuner: Surnadal-Rindal
 •          3 kommuner: Halsa-Surnadal-Rindal (ny - bestilling kun fra Surnadal)
 •          2 kommuner: Sunndal-Surnadal
 •          Grensekommune: Sunndal-Nesset-Tingvoll
 •          Grensekommune: Sunndal-Oppdal
 •          Grensekommune: Hemne-Hitra-Aure-Smøla-Halsa
 •          Grensekommune: Hemne-Aure-Halsa (ny)

- I tillegg vil noen kommuner få utarbeidet en 0-punktsanalyse, for å kartlegge konsekvenser dersom kommunen fortsatt består på egen hånd, opplyser Mauseth.

Følger løp 2 i kommunereformen

De tre regionene i Møre og Romsdal har valgt ulik tilnærming til reformarbeidet. Selv om Nordmørskommunene starter sin utredning først nå, følger de likevel den overordnede tidsplanen for løp 2 i kommunereformen (se faktaboks)

- Vi vil få sluttrapporter fra Telemarksforskning helt i starten av november, og i tillegg vil det komme to delrapporter i siste halvdel av juni og to delrapporter utover høsten. Andre aktiviteter i kommunereformarbeidet vil delvis foregå parallelt med de faglige utredningene. Tidsplanen legger dermed til rette for vedtak i kommunestyrene første halvår 2016 og endelig vedtak i Stortinget våren 2017, som planlagt, sier Mauseth.

Kontaktperson for media:

Prosessleder Roland Mauseth, mobil 917 21 401

FAKTA: Kommunereform på Nordmøre

 •          Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt opp til to mulige løp i kommunereformen, med hver sin fremdriftsplan
 •          Utredningen for Nordmørskommunene skjer i henhold til løp 2, der kommunene har frist til våren 2016 med å fatte vedtak om sammenslåing
 •          Endelig vedtak i Stortinget vil da skje før sommeren 2017
 •          Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020
 •          Ved lokalt ønske om det, kan enkelte sammenslåinger iverksettes fra 1. januar 2019. Dette avhenger av hvor langt de ulike kommunene har kommet i sine prosesser

Orkidé - Nordmøre regionråd