Prosjektorganisasjonen tar form

Regionalt Senter for Helseinnovasjon og Samhandling har nå åpnet dørene i tredje etasje ved det gamle postbygget på Kongens plass 5, og 2 av 3 ansatte er allerede i gang med arbeidet.

Senterets direktør Trude Fløystad Eines og daglig leder/prosjektleder for velferdsteknologi og responssenter Benedicte Nyborg har begge vært til stede siden sin oppstart tredje mars. Prosjektleder for forskning, utvikling og innovasjon Bjarte Bye Løfaldli er tiltenkt oppstart i april.  

«De første dagene har de brukt til å komme i orden i det nye kontorfellesskapet. I tillegg jobber de strategisk med å få på plass planer for ulike satsningsområder i 2017» forteller prosjektdirektør Trude. 

Senteret, som er en del av Nordmøre Regionråd - Orkidè vil arbeide for økt bruk og innfasing av teknologi- og tjenesteinnovasjon i helsesektoren. Koordinering og videreutvikling av interkommunale samarbeid med bakgrunn i fagområdene forskning og innovasjon, helse som næring, velferdsteknologi og responstjenester er også viktige satsningsområder. Etablering av gode samarbeidsplattformer mellom senteret, kommunene og spesialisthelsetjenesten er avgjørende for å bygge fremtidens innovative helsetjenester.  

Senterets dører er åpne og ønsker velkommen gode ideer, diskusjoner og mulige løsninger som kan skapes i samspillet som Senteret ønsker å være en katalysator for!

Les mer om de ansatte på Kristiansund kommune sine nettsider.

Orkidé - Nordmøre regionråd