Regionrådsmøte i Surnadal

Regionrådsmøtet i Surnadal samlet deltagere fra alle medlemskommunene. I tillegg til det faglige programmet inviterte Surnadal kommune til en minnerik Kleivakveld.

Flere sentrale saker for Nordmøre var på dagsorden:

 •        Nytt opera- og kulturhus og regionalt kultursamarbeid:
  Kultursjefene Eigunn Stav Sætre og Lilli Husby orienterte om kultursamarbeid på Nordmøre med utspring i nytt opera- og kulturhus, ringvirkningene rundt dette og forslag til videre satsing innen kulturfeltet. Regionrådet samler seg om felles uttalelse for å få realisert den regionale satsingen som nytt opera- og kulturhus representerer.

 •        Fremtidig organisering av IKT Orkide
  Daglig leder Steinar Holm ga en orientering om arbeidet med ny organisasjonsmodell basert på vertskommunemodell iht. kommunelovens § 28 som skal behandles før sommeren.
 •        Forslag til ny Havne- og farvannslov
  Roger Osen orienterte om forslaget som er ute på høring med frist 15. juni 2018. Et sentralt punkt i for­slag­et er at kommunen gjennomgående vil ha myndighet i havn, mens staten vil ha ansvar og myndighet i sjøområdene utenfor havn. Kommunene og regionrådet vil sende høringsuttalelse.
 •        Uttalelse E39 Betna – Stormyra
  Et opprop fra felles samferdselsutvalg for regionrådene på Nordmøre og i Orkdalsregionen med hovedbudskap Oppstart E39 Betna – Stormyra i 2019! ble vedtatt sendt sentrale myndigheter.

 •        Innspill og diskusjon om Nordmøre fremover
  Det var i utgangspunktet satt av god tid til innspill og debatt om veien videre for Nordmøre og regionrådet, men tiden ble likevel for knapp. Mange endringer på mange områder i et raskt tempo gir direkte og indirekte virkninger for kommunene. Det gjelder endringer i sentrale føringer og rammebetingelser, i kommunestrukturen, interkommunale samarbeid, regionale oppgaver, statlige arbeidsplasser, sentrale tjenestetilbud, økonomiske utsikter mm.

For å gi oss «eksterne» innspill og synspunkter var vi så heldige å få med representanter fra regional media ved redaktør Driva Sigmund Tjelle og journalist TK Tore Dyrnes, Ole August Iversen og Ole Stensby fra fylkets Ungdomspanel og KomTrainee Benedicte Randers. Tidligere ordfører i Surnadal/leder av regionrådet, Mons Otnes, ledet denne delen av møtet, og forfatter, journalist og debattant Svein Sæter fikk fart på den påfølgende debatten.

Etter sommeren blir det workshop for å stake ut veien videre "Vi løfter Nordmøre - sammen!"

 •         Hva er kriteriene for et sterkt Nordmøre
 •         Hva er sentralt for å komme dit
 •         Noe vi må gjøre mer eller mindre av
 •         Viktigste sakene på kort og lang sikt
 •         Regionrådets hovedrolle fremover

 

Orkidé - Nordmøre regionråd