Regionutredningen legges fram 28. oktober

ORKidé - Nordmøre Regionråd har valgt å lage en egen utredning om framtidig regiontilhørighet. 28. oktober møtes regionrådet på Tingvoll for å gå gjennom resultatene. Her fra et tidligere møte på Tingvoll. Foto: Roland Mauseth. ORKidé - Nordmøre Regionråd har valgt å lage en egen utredning om framtidig regiontilhørighet. 28. oktober møtes regionrådet på Tingvoll for å gå gjennom resultatene. Her fra et tidligere møte på Tingvoll. Foto: Roland Mauseth.

Utredningen om framtidig regiontilhørighet for Nordmøre vil bli lagt fram på ORKidé sitt møte på Tingvoll 28. oktober. Det er laget en egen samleside hvor delrapporter legges ut etter hvert som de er klare.

I tillegg til et strateginotat om samferdselsutvikling har regionrådet gjennomført et innspillseminar med næringslivet og har bestilt to delrapporter: En om tilhørighet og identitet fra Telemarksforskning, og en rapport om maktpolitisk innflytelse fra Nordlandsforskning. Begge deler blir lagt ut på nettsiden i inneværende uke, når de er ferdige.

Sluttrapporten fra ORKidé vil oppsummere de ulike grunnlagene og  ser også på en del andre spørsmål i regionreformen. Den vil også vurdere de ulike alternativene for framtidig regionstruktur sett fra Nordmøres ståsted.  Rapporten vil sannsynligvis være offentlig tilgjengelig noen dager før regionrådsmøtet.

Her kan du se alt om regionrådets utredning og lese dokumenter som er ferdige.

Orkidé - Nordmøre regionråd