Roland Mauseth blir prosjektleder for Campus Kristiansund

Roland Mauseth er engasjert av Møre og Romsdal fylkeskommune som prosjektleder for Campus Kristiansund. Mauseth er i dag ansatt i en prosjektstilling i KNN, utleid 100% til ORKidé – Nordmøre Regionråd som prosessleder for kommunereformen på Nordmøre.

Idéen om Campus Kristiansund ble presentert på Nordmørskonferansen 26. januar. Høgskolesenteret i Kristiansund (HIKSU) gjennomførte høsten 2016 en omfattende strategiprosess, hvor Mauseth var innleid som ressurs i arbeidet. Konklusjonen var at en ønsket å etablere et fullverdig høgskolecampus for høyere utdanning og næringsretted forsking og innovasjon, der fagskolen også inngår.

Ambisjonen er å etablere et bredt akademisk forskings- og fagmiljø og et større studiemiljø med høgskole- og fagskolestudenter i Kristiansund sentrum. På campus er det også tenkt en kunnskapspark med næringslivet sine innovasjonsmiljøer. 

Etter avtale med KNN og regionrådet blir Mauseth i første omgang leid ut til Møre og Romsdal fylkeskommune. Det vil være en glidende overgang mellom de oppgavene Mauseth har hatt for regionrådet og engasjementet som prosjektleder for Campus Kristiansund. 

Orkidé - Nordmøre regionråd