Samferdselssamarbeid mellom Nordmøre og Orkdalsregionen

I 2017 ble det vedtatt et nytt samarbeid mellom Orkdalsregionen og Nordmøre. De to regionrådene, ORKidé - Nordmøre Regionråd og regionrådet i Orkdalsregionen har satt ned et et utvalg som skal se på mulighetene som ligger i å bedre samferdselen mellom disse to regionene.

I dette utvalget sitter Odd Jarle Svanem, ordfører i Hemne og leder i regionrådet i Orkdalsregionen, Roger Osen, ordfører på Smøla og leder i ORKidé, Are Hilstad, ordfører i Meldal og Lilly Gunn Nyheim, ordfører i Surnadal. Ordfører i Halsa, Ola Rognskog er vara og deltok på møtet.
 
Disse to regionene har mange viktige kommunikasjonslinjer som binder sammen både kyst og innland. Noen prosjekter er i planleggingsfasen og noen ligger lengre frem i tid. Et prosjekt som bekymrer dette utvalget er E39 Betna-Stormyra. Politikerne i utvalget håper at rikspolitikerne ser at det er helt nødvendig å få ferdigstilt denne parsellen så fort som mulig. I forbindelse med kommunereformen og at Halsa blir den del av nye Heim kommune, så vil det dukke opp nye fylkekryssende ferjesamband. Halsa-Kanestraum og Arasvika-Hennset vil begge krysse mellom Møre og Romsdal og Trøndelag. Det lages i disse dager en konseptvalgutredning (KVU) for Orkdalsregionen, og Fv65 er en del av denne. Denne KVU’en skal ta for seg utfordringen med mange veier i Orkdalsregionen. I tillegg til FV65 er kryssing av E39 gjennom Orkanger en stor utfordring.
Når det gjelder kollektivtrafikk er utvalget opptatt av å finne gode og smidige løsninger til det beste for publikum, og her blir det nye busstilbudet mellom Nordmøre og Trondheim holdt frem som en liten suksesshistorie. Kystekspressen er viktig forbindelseslinje mellom Trondheim og Kristiansund. Det blir spennende å se om ny teknologi kan gjøre hurtigbåt til en ennå mer aktuell måte å komme seg frem på langs kysten.
Det har i lengre tid vært jobbet med planer for en ny ferjestrekning fra Aure til Hitra. Dette er næringssterke områder som lider under tungvint kommunikasjon. med en ferje fra Laksåvika på Hitra og til Kjørsvikbugen i Aure vil det åpne seg opp helt nye muligheter for næringslivet.
 
 
Som første felles uttalelse ble utvalget enige om et opprop for oppstart av E39 Betna - Stormyra i 2019!

Orkidé - Nordmøre regionråd