Strateginotat – framtidig samferdsel på Nordmøre

Som et ledd i regionutredningen har ORKidé – Nordmøre Regionråd bestilt et strateginotat om framtidig samferdsel på Nordmøre. Notatet er en av flere eksterne og uavhengige ekspertvurderinger i arbeidet med regionreformen.

Strateginotatet er utarbeidet av Samspleis A/S og drøfter blant annet effekter av framtidige samband, etterslep og investeringsutfordringer, og forskjeller mellom Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Sammendrag
«Med de vegprosjekter og nye samband det arbeides med vil det meste av Nordmørsregionen kunne inngå i et felles bo- og arbeidsmarked med Kristiansund. På grunn av mindre avstander til større tettsteder, kan mesteparten av Nordmøre forventes å få større synergieffekter fra kjedede, felles bo- og arbeidsmarkeder med Romsdal og Sunnmøre, enn mot Trøndelag i nord. For Surnadal og særlig Rindal kan dette være motsatt ettersom avstanden til bo- og arbeidsmarkedene i Orkdal vil være mindre. Faste samband over Todalsfjorden og Talgsjøen vil ha store regionale virkninger, mens Halsafjorden i tillegg vil ha nasjonale virkninger gjennom bedre forbindelser mellom landsdeler. Bedre forbindelser mellom det tunge industri- og eksportrettede næringslivet i Møre og Romsdal og de tunge kompetansemiljøene i Trøndelag lar seg ikke beregne, men bør ikke undervurderes. Prosjektene er kostnadskrevende, men har i all hovedsak lange funksjonelle og tekniske levetider. Med inntil 40-års nedbetalingstider på bompengelånene kan flere av dem bli selvfinansierende, og kan avlaste fylkeskommunale veibudsjetter. De kan dermed også la seg realisere mye raskere, og med andre gjennomføringsmodeller vil de kunne gjennomføres til lavere kostnad enn typisk i dag.»

Nedenfor kan du laste ned hele notatet. NB! Oppdatert versjon per 10.10.2016.

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd