Uttalelse til NTP fra Nordmøre

Ordførerne på Nordmøre har oversendt uttalelse til fylkeskommunen med sine prioritering tema og prosjekter for neste NTP. Øverst prioriteres mer midler til fylkeskommunene for å oppgradere fylkesveinettet, deretter prioriteres strekningen Kristiansund sentrum til Hjelset, deretter kommer ferdigstillelsen av rv70 fra Meisingset til Ålvundfossen med tillegg av Elverhøy bru.

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd