Vurdere iverksettelse av undersøkelse

ORKide ber styret i Helse Møre og Romsdal vurdere iverksetting av undersøkelse jfr. Styreinstruks for Helse Møre og Romsdal HF pkt 3.1.4 Kontrolloppgaver. Dette kommer på bakgrunn av det som fremkommer i Advokatfirma Schjødt oppsummering av rammene for styremedlemmene.

Brevet til styret i Helse Møre og Romsdal, og Advokatfirma Schjødt sin oppsummering av rammene for styremedlemmene, kan leses i sin helhet her:

Brev: Vurdere iverksetting av undersøkelse
Rammene for det enkelte styremedlems opptreden

Orkidé - Nordmøre regionråd