Workshop for Nordmøre

Regionrådet samlet seg til workshop 14. september 2018 for å diskutere veien videre for et sterkere Nordmøre.

Det var stor oppslutning om workshop på Quality Hotel Grand for å diskutere veien videre for Nordmøre. Med utgangspunkt i Strategiplan 2020 og innledende diskusjoner på regionrådsmøtet i Surnadal i mai, var det klart for å diskutere både strategiske grep og regionrådets rolle. 

På programmet var følgende innledere:

- Fylkesmann Lodve Solholm presenterte nasjonale og regionale utfordringer og prosjektet Møre og Romsdal 2025

- Fylkesplansjef Ole Helge Haugen gikk gjennom prognosene fra SSB om befolkningsutviklingen frem mot 2040 

- Utfordringer og veivalg på Nordmøre med tolkning av potensial for utvidet samarbeid v/Geir Vinsand, NIVI Analyse

Daglig leder gikk gjennom spørreundersøkelsen som var sendt ut til medlemmene i forkant, som også inngikk som del av grunnlagsinformasjon for gruppearbeidet. Til å lede gruppediskusjonene hadde vi Roland Mauseth, Guro Løfaldli, Karin Halle og Ole Helge Haugen. 

AU skal arbeide videre med innspill og synspunkter fra en innholdsrik dag. 

Orkidé - Nordmøre regionråd