Om ORKidé

Foto: Mari Thevik Foto: Mari Thevik

ORKidé - Nordmøre regionråd er et formalisert samarbeid mellom kommunene på Nordmøre, og ble stiftet 20. september 1990.  Bakgrunnen var ønsket om å samordne planlegging og engasjement i regionen.  Kollegiet fungerer som et utviklingsverktøy, og i fellesskap blir det løst oppgaver og tatt tak i nye muligheter. Siden etableringen har ORKidé sin arbeidsform vært bygd opp rundt konsensusprinsippet. Målet har vært å komme frem til enighet mellom kommunene, i saker av felles interesse. I saker hvor man ikke er enige, må kommunene jobbe hver for seg. I årene som har gått har utdanning, samferdsel og næringsutvikling vært prioriterte områder.

De siste årene har ORKidé fått i gang flere vellykkede interkommunale samarbeidsformer innenfor ulike fagområder som felles innkjøp, kart og oppmåling, IKT, barnevern og havnesamarbeid.

Deltakerkommuner:

Deltakere av IKT ORKidé:

Orkidé - Nordmøre regionråd