Aktuelle saker

Felles samling Orkdalsregionen og ORKide - Nordmøre regionråd

8. og 9. juni 2017 hadde regionrådene sin årlige samling i Kristiansund med flere aktuelle og spennende tema på dagsorden; samferdsel, digital transformasjon i kommunene, velferdsteknologi, kompetansebygging og de gode historiene om KBK og verdensbeste ost Kraftkar fra Tingvollost. Samlingen avsluttet med et felles ønske om å etablere samarbeid på AU-nivå innenfor samferdsel. 

Presentasjoner fra samlingen; 

Statens Vegvesen - Riksvegprosjekter i grenseland

Sør-Trøndelag fylkeskommune - prosjekter og planer i Orkdalsregionen

Møre og Romsdal fylkeskommune - Drift og vedlikehold 

KBK - fra etablering til Rådhusplassen

Digital transformasjon

Helseinnovasjonssenteret

Høgskolesenteret i Kristiansund (HIKSU)

Campus Kristiansund

 

 

 

 

 

Orkidé - Nordmøre regionråd