Regionrådet – øverste organ

Regionrådet består av ordfører og rådmann, samt én politisk representant fra hver av deltakerkommunene. Fungerer som et utviklingsverktøy for regionen, og i fellesskap løser vi oppgaver og tar tak i nye muligheter.

Regionrådet har tre faste møter i året, og adhoc ved behov.  

Arbeidsutvalget (AU) består av fire ordførere og to rådmenn, fordelt på valgkretsene på Nordmøre. AU møtes 7-10 ganger i året etter fast oppsatt plan, og sørger for å sette aktuelle saker på dagsordenen utenom kollegiemøtene. Andre faste oppgaver er økonomistyring, planlegging av kollegiemøter og andre møter, jury for ORKideprisen og å representere ORKide - Nordmøre Regionråd i møter med ulike instanser.

Representanter

Kommune

Varamedlemmer

 Kommune

Roger Osen, leder Smøla Ingunn Golmen Aure
Kjell Neergaard, nestleder Kristiansund Ragnhild Helseth Kristiansund
Lilly Gunn Nyheim Surnadal Ståle Refstie Sunndal
Ingrid O. Rangønes Averøy Milly Bente Nørsett Tingvoll
Knut Haugen Surnadal 1. vara for rådmenn: Randi Dyrnes Sunndal
Birgit Eliassen Gjemnes 2. vara for rådmenn: Knut Mostad  Averøy


Ellen Engdahl er daglig leder. 

Orkidé - Nordmøre regionråd