Prosjekter

foto: Mari Karin Lesund foto: Mari Karin Lesund

ORKidé - Nordmøre Regionråd har flere ulike prosjekter, som alle har som formål å bidra til utvikling av regionen. Prosjektene varierer i innhold, fra strategi og arealsamarbeid, til prosjekter som går på tjenesteyting i kommunene.

En oversikt over prosjektene finnes i menyen til venstre. 

Orkidé - Nordmøre regionråd