Brannsamarbeid

foto: Kristiansund kommune foto: Kristiansund kommune

På initiativ fra brannsjefene ble det høsten 2012 igangsatt et forprosjekt som hadde som mål å klargjøre modeller for et eventuelt brannsamarbeid på Nordmøre. Brannsjefene anså et samarbeid som viktig for å sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på regionalt og lokalt nivå.

På sikt vil den enkelte kommune selv kunne ta stilling til om de er tjent med å formalisere/etablere brannsamarbeid med nabokommunen, mellom flere kommuner (regioner) eller bli en del av et samlet Nordmøre Brann og Redningsvesen. Fylkesmannen støttet prosjektet.

Det ble nedsatt en styringsgruppe bestående av:

  • Ingunn O. Golmen – ordfører Aure, arbeidsutvalget i Orkide
  • Inge Skogheim - Surnadal – teknisk sjef / kommunalsjef
  • Eilif M. Lervik – brannsjef Sunndal
  • Alf Magne Smørholm – brannsjef Eide og Molde
  • Knut Larsen – brannsjef Averøy og Kristiansund.
  • Peter Ardon – rådmann Halsa kommune, (deltar fra våren 2013.)

Forprosjektet er avsluttet i 2014, og rapport utarbeidet. Det jobbes videre for å få til et nettverksamarbeid for brannvernssamarbeid på Nordmøre. 

Orkidé - Nordmøre regionråd