LØP - Lønn, økonomi og personalsystem

Foto: Anne Moltubakk Foto: Anne Moltubakk

Kommunesamarbeidet IKT-Orkide inngikk i mars 2013 en avtale med Visma Unique, om anskaffelse av nytt lønn- økonomi- og personalsystem (LØP-system).

Kristiansund, Averøy, Fræna, Eide, Gjemnes, Sunndal, Tingvoll, Halsa, Aure og Smøla er deltakende kommuner i prosjektet. Avtalen gir en vesentlig besparelse for kommunene som er med, og gir reduserte utgifter opp mot 20 mill kroner over en 10-årsperiode. Kommunene vil også få nye muligheter i det nye systemet som er beregnet på innbyggere i kommunene, leverandører og egne ansatte.

Det nye systemet er levert av Visma Unique. Systemet har god funksjonalitet som bygger opp under kommunenes fokus på effektive arbeidsprosesser. Brukervennligheten i løsningen er en framtredende faktor. Alle delene av løsningen tilfredstiller den målsetning som kommunene har til et framtidsrettet LØP-system.

Kommunene skal være oppe å gå på det nye systemet fra 1.januar 2014. Fram til den tid, skal de ansatte i kommunene læres opp i det nye systemet. Den største delen av ny funksjonalitet vil bli innført i løpet av 2014.

Det nye systemet skal driftes datateknisk i felleskap fra Kristiansund. Dette åpner for store muligheter for tjenestesamarbeid i fremtiden, ved at enkelte kommuner kan utføre oppgaver for andre kommuner. Det er ikke umulig at vi i fremtiden kan se at en av kommunene sender ut fakturere på vegne av de andre, eller at en kommune kjører lønn for flere kommuner.

Orkidé - Nordmøre regionråd