ORKidé Krafttak

Temadager ved oppstart i 2012 Temadager ved oppstart i 2012

Formålet med Orkidè Krafttak har vært å styrke kommunenes gjennomføringskraft innenfor energi- og klimatiltak ved innføring og bruk av felles løsninger, kompetansehevingstiltak og utvikling av fagsamarbeid.

ORKidé  Kraftak er nå ferdigstilt, og hele rapporten kan leses her. Kommunene utarbeider energi- og klimaplaner, og hovedmålet i prosjektet var å styrke kommunenes gjennomføringskraft innenfor energi- og klimatiltak ved innføring og bruk av felles løsninger, kompetansehevingstiltak og utvikling av fagsamarbeid. Prosjektet er gjennomført i perioden 01.02.12-28.02.18. Norsk senter for økologisk landbruk har ledet prosjektet. Kommunene Smøla, Halsa, Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Aure har deltatt i prosjektet. Det er gjennomført tre fagsamlinger for driftspersonell i kommunene. I en kommune ble det gjennomført et pilotprosjekt med gruppeveiledning for driftspersonell. Alle 6. klassingene i kommunene har fått opplæring i energisparing. Både elever og lærere ble kjent med hvordan vaktmesterne arbeider med energibruken i skolebygningen. Hovedaktiviteten har vært å gjennomføre energisparingstiltak i den enkelte kommune ved bruk av Energisparekontrakter (EPC-kontrakter). EPC-kontrakter er en måte å gjennomføre energi-effektiviseringstiltak med garantert resultat. Det inngås en forpliktende avtale mellom kommunen og entreprenøren som gjennomfører tiltak for å redusere energiforbruket til kommunen. Til sammen er det gjennomført 381 tiltak med et beregnet årlig potensiale for energisparing på 7,6 GWh. 

ORKidé Krafttak

6630 Tingvoll

Prosjektleder Turid Strøm
E-post: turid.strom@norsok.no
Mobil: +47 407 69 922

Orkidé - Nordmøre regionråd