Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling

Her kommer mer informasjon om prosjektet Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling. I mellomtiden kan du lese mer om prosjektet i vårt nyhets-arkiv.

Forprosjektrapport regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling.

Orkidé - Nordmøre regionråd