Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling

foto: Mari Karin Lesund foto: Mari Karin Lesund

Regionalt Senter for Helseinnovasjon og Samhandling har åpnet dørene i 3. etg ved det gamle postbygget på Kongens plass 5.

Senteret, som er en del av ORKidé - Nordmøre Regionråd vil arbeide for økt bruk og innfasing av teknologi- og tjenesteinnovasjon i helsesektoren. Koordinering og videreutvikling av interkommunale samarbeid med bakgrunn i fagområdene forskning og innovasjon, helse som næring, velferdsteknologi og responstjenester er også viktige satsningsområder. Etablering av gode samarbeidsplattformer mellom senteret, kommunene og spesialisthelsetjenesten er avgjørende for å bygge fremtidens innovative helsetjenester.  

Kontaktinformasjon:
Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling
Kongens plass 5
6509 Kristiansund N

Trude Fløystad Eines (prosjektdirektør Helseinnovasjonssenteret)
Trude.Floystad.Eines@kristiansund.kommune.no
Tlf: 70 03 40 76

Benedicte Nyborg (daglig leder/prosjektleder for velferdsteknologi og responssenter).
Benedicte.Nyborg@kristiansund.kommune.no
Tlf: 70 03 40 78

Prosjektleder for forskning, utvikling og innovasjon, Bjarte Bye Løfaldli, er tiltenkt oppstart i april.  

 

Arkiv:
Forprosjektrapport regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling.

Orkidé - Nordmøre regionråd