Helseinnovasjonssenteret

foto: Mari Karin Lesund foto: Mari Karin Lesund

Helseinnovasjonssenteret (Regionalt Senter for Helseinnovasjon og Samhandling) holder til i 3. etg ved det gamle postbygget på Kongens plass 5.

Helseinnovasjonssenteret er et kompetansesenter for helseinnovasjon, velferdsteknologi, forskning og samhandling. Senteret ble opprettet i mars 2017 med initiativ fra Nordmørskommunene i ORKide. Aktiviteten på senteret strekker seg fra å drifte Responstjenester for velferdsteknologi, til å være satellitt for Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjeneste, og til forskningsaktivitet på nasjonalt nivå. Helseinnovasjonssenteret arbeider sammen med kommuner, spesialisthelsetjeneste, næringsliv, forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner for å skape morgendagens helsetjeneste. Les mer om helseinnovasjonssenteret her:

www.helseinnovasjonssenteret.no

 

Orkidé - Nordmøre regionråd