Helseinnovasjonssenteret

foto: Mari Karin Lesund foto: Mari Karin Lesund

Helseinnovasjonssenteret (Regionalt Senter for Helseinnovasjon og Samhandling) holder til i 3. etg ved det gamle postbygget på Kongens plass 5.

Senteret, som er en del av ORKidé - Nordmøre Regionråd arbeider for økt bruk og innfasing av teknologi- og tjenesteinnovasjon i helsesektoren. Koordinering og videreutvikling av interkommunale samarbeid med bakgrunn i fagområdene forskning og innovasjon, helse som næring, velferdsteknologi og responstjenester er sentrale satsningsområder. Etablering av gode samarbeidsplattformer mellom senteret, kommunene og spesialisthelsetjenesten er avgjørende for å bygge fremtidens innovative helsetjenester.  

Kontaktinformasjon:
Helseinnovasjonssenteret
Kongens plass 5
6509 Kristiansund N

Bjarte Bye Løfaldli (prosjektdirektør samt prosjektleder for forskning, utvikling og innovasjon)
bjarte.bye.lofaldli@kristiansund.kommune.no
Tlf: 70 03 40 76

Benedicte Nyborg (prosjektleder for velferdsteknologi og responssenter)
Benedicte.Nyborg@kristiansund.kommune.no
Tlf: 70 03 40 78

Arkiv:
Helseinnovasjonssenteret - Fra ide til fast prosjektorganisering (2017)
Forprosjektrapport regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling (2016)

 

Orkidé - Nordmøre regionråd