Framtidig regiontilhørighet for Nordmøre

Illustrasjonsbilde - Tømmervåg fergekai i Aure (foto: Roland Mauseth) Illustrasjonsbilde - Tømmervåg fergekai i Aure (foto: Roland Mauseth)

ORKidé - Nordmøre Regionråd vedtok i juni 2016 å utrede framtidig regiontilhørighet for Nordmøre. Utredningen skal være et innspill i regiondebatten for Møre og Romsdal og et grunnlag for hver enkelt kommune som vurderer framtidig tilhørighet.

Regionrådet har valgt å lage en egen utredning for å belyse konsekvenser for Nordmøre, og fordi fylkeskommunen ikke vurderer alternativer som innebærer deling av Møre og Romsdal. Les mer her: Derfor utreder ORKidé framtidig regionstruktur.

Utredningen tar for seg en rekke spørsmål i regionreformen, og noen av disse er det laget egne grunnlagsnotat eller rapporter på. Disse er lagt ut nedenfor.

Regionrådet har også mottatt noen innspill og uttalelser. De finner du ved å klikke her.

Tidsplan og hva som utredes

Tema

Hva og hvordan

Når foreligger det?

Strategisk samferdselsutvikling Notat fra Samspleis AS Levert - oppdatert til versjon 2.0 10. okt.
Faktagrunnlag fra Møre og
Romsdal fylkeskommune

Notat om regional fordeling av midler

Kunnskapsgrunnlag om regionreformen

Levert 18. oktober
Næringsliv og regionutvikling

Innspillseminar i samarbeid med KNN +
oppsummering av Framtidsanalyse for
Nordmøre v/sekretariat ORKidé

Innspillseminar avholdt 28.09.
Tilhørighet og identitet Notat fra Telemarksforskning Levert 18. oktober
Maktpolitisk innflytelse for Nordmøre
og for den nye regionen
Rapport fra Nordlandsforskning Levert 18. oktober
Målene i reformen: Sterkere regional
samfunnsutvikler + nye oppgaver til
de nye regionene
Sekretariat ORKidé I sluttrapport

Sluttrapport

Oppsummering av delgrunnlagene

26. oktober

Underlagsnotat og rapporter fra eksterne leverandører er faglig uavhengige vurderinger, og reflekterer ikke nødvendigvis regionrådets endelige syn på alternativene som blir utredet. De blir lagt ut underveis for å bidra til samfunnsdebatten.

Sluttrapporten oppsummerer de ulike arbeidene som er gjort.

Frister i regionreformen

  • 14. oktober: Kommunene er høringsinstans for ny fylkesmannsstruktur. Det er grunn til å tro at den blir lik regionstrukturen. ORKidé – Nordmøre Regionråd vil levere et høringssvar også her.
  • 1. november: Frist for innspill som man ønsker å få med inn i fylkeskommunens saksforberedelse. Regionrådet skal være ferdig med sin utredning omkring 20. oktober, og behandler den 28. oktober før den sendes over til fylkeskommunen.
  • 1. desember: Frist for fylkestingene å gjøre vedtak om sammenslåing. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått utsatt frist for å behandle regionsaken i ordinært fylkesting 12. desember.
  • Stortinget skal behandle regionreformen i vårsesjonen 2017, samtidig med kommunereformen.

 

Spørsmål?

Se Spørsmål og svar om regionreformen

Relaterte dokumenter

Orkidé - Nordmøre regionråd