Samhandlingsutvalg

På bildet fra venstre; Gunhild Eidsli Surnadal, Milly Bente Nørsett Halsa, Kari T. Korsnes Sunndal, Benedicte Nyborg Aure, Ragnhild Kleive Gjemnes og Kjetil Leirbekk Kristiansund. På bildet fra venstre; Gunhild Eidsli Surnadal, Milly Bente Nørsett Halsa, Kari T. Korsnes Sunndal, Benedicte Nyborg Aure, Ragnhild Kleive Gjemnes og Kjetil Leirbekk Kristiansund.

Formålet med samhandlingsutvalget er å etablere en arena mellom deltakerkommunene for å øke bredden og mulighetene i tilbudet ved interkommunalt samarbeid knyttet til Samhandlingsreformen.

Samhandlingsutvalget er et forum for erfaringsutveksling mellom kommunene, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Utvalget består av en representant fra hver av deltakerkommunene (Kommunalsjef eller helsesjef), møtehyppighet er ca. annenhver måned.Utvalget skal jobbe med implementering av samhandlingsreformen ut i kommunene, samt erfaringsutveksling.

9 av 11 Nordmørskommuner er med i utvalget, som består av;

Kommune Navn
Aure Benedicte Nyborg
Averøy Anne Marit Sylthe
Gjemnes Ragnhild Kleive
Halsa Milly Bente Nørsett 
Kristiansund Kjetil Leirbekk
Smøla Birgit Iversen Eckhoff
Sunndal Kari T. Korsnes
Surnadal Gunhild Eidsli
Tingvoll Siri Holmeide Vangen


Eide kommune deltar i Samhandlingsutvalget som er etablert i Romsdal, Rindal i Orkdal. 

Orkidé - Nordmøre regionråd