SvarUT

Havna i Kristiansund Havna i Kristiansund

Digitalisering av alle kommunale tjenester på ett nettsted med fullelektroniske skjema som er integrert med en sikker digital postkasse og i kommunens sak-arkivsystem. 24-7 tjeneste på nett og papirløs korrespondanse med kommunen.

Bakgrunn for prosjektet
Dagens elektroniske tjenestetilbud fra kommunene på Internett består i dag av en liten prosentdel av det totale tjenestetilbud i kommunen. IKT ORKidé innfører nå et nytt kvalitetssystem på tvers av alle tjenesteområder i kommunene.
Dette gir et godt grunnlag for å presentere gode tjenester på nett i en ny kommunal nettløsning.

Nettløsningen gir grunnlag for saksbehandling mellom kommunen og brukerne av tjenesten. Denne saksbehandlingen ønskes gjennomført med fullelektroniske skjema og gi innbyggerne tilgang til digital postkasse med sikker autentisering og med dette gi god kvalitet på tjenestene, effektiv saksbehandling og betydelige innsparinger for kommunen.

Dette er tungt forankret i IKT ORKidé sitt eksisterende strategidokument basert på e-Kommune 2012 og utarbeidelse av nytt strategidokument «eORKidé 2014-2017», som har sitt grunnlag i regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne».
I tillegg utarbeider departementet ny forskrift i forbindelse med fornying av offentlig sektor «Digitalt førstevalg», som omhandler krav til digital postkasse.

Kontaktinformasjon:
Svein Taknæs
Rådgiver portal
IKT ORKidé
Telefon: +47 70 03 40 48
Mobil: +47 95 19 82 82
Epost: svein.taknas@iktorkide.no

Orkidé - Nordmøre regionråd